Mäkisalo-Ropponen: Hallitus säästää meille elintärkeistä asioista

Ajankohtaista 11:20

Merja Mäkisalo-Ropponen

Valtiovarainministeriö julkaisi eilen talousarvioehdotuksensa vuodelle 2018. Ehdotus sisältää hallitusohjelmassa päätetyt sopeuttamistoimet ensi vuodelle ja niissä on huomioitu hallituksen niihin myöhemmin tekemät muutokset.

– Hallitus on säästänyt meille elintärkeistä asioista, eikä ensi vuoden talousarvioehdotus näytä tuovan mitään helpotusta. Suomi pärjää kansainvälisesti vain laadukkaalla koulutuksella sekä panostamalla tieteeseen, tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan, toteaa kansanedustaja, tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd).

Merja Mäkisalo-Ropponen on lisäksi huolissaan ammatillisen koulutuksen opetushenkilökunnan jaksamisesta. Hallituksen tekemät leikkaukset ammatillisesta koulutuksesta näkyvät karulla tavalla oppilaitosten arjessa. Leikkausten aiheuttamat opetushenkilökunnan vähennykset sekä opetusryhmien kasvattamiset ovat johtaneet yksittäisten opettajien työmäärän voimakkaaseen kasvuun. Uupumus ja stressi kasaantuvat.

– Talousarvioehdotukseen sisältyvät pienet lisäpanostukset eivät korjaa tilannetta: Ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamiseen liittyvät hyvät tavoitteet on lähes mahdoton toteuttaa aiemmin tehtyjen säästöjen jälkeen. Nyt ehdotettu 15 miljoonan euron lisärahoitus ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon tukemiseen ei tilannetta korjaa, painottaa Mäkisalo-Ropponen.

– Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnassa kuultavana olleet lukuiset asiantuntijat ovat korostaneet Suomen kilpailukyvyn ja uudistumisen mahdollisuuksien olevan koulutuksessa, tieteessä, tutkimuksessa ja innovaatiopolitiikassa, kertoo Mäkisalo-Ropponen ja jatkaa

Tieteeseen, tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan panostaminen olisi kansantalouden kannalta parasta tulevaisuuden investointia ja säästöt näissä asioissa uhkaa vakavasti Suomen nykyistä ja tulevaa kilpailukykyä. Emme pärjää palkkakilpailussa, mutta voimme menestyä osaamisella, tiedolla, taidolla sekä uusilla innovatiivisella tuotteita ja toimintatavoilla.