Mäkisalo-Ropponen huolissaan lasten ja nuorten eriarvoistumisen kärjistymisestä

Ajankohtaista 09:27

Merja Mäkisalo-Ropponen

SDP:n kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen vaatii hallitukselta toimia lasten ja nuorten köyhyyden sekä osattomuuden kitkemiseksi. Mäkisalo-Ropposen mielestä on hämmästyttävää, miten vähän hallitus on tehnyt näiden kestämättömien ongelmien torjumiseksi.

Päinvastoin hallitus on omilla päätöksillään vauhdittanut köyhyyden ja osattomuuden lisääntymistä seurauksista välittämättä.

– Köyhyyden ja osattomuuden periytymisen ehkäisemiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen. Se on yksilöiden ja yhteiskunnan etu, Mäkisalo-Ropponen toteaa.

– Tämän hallituksen toimet, jotka lisäävät lapsiperheköyhyyttä, suurentavat päivähoidon ja koulujen lapsiryhmiä sekä heikentävät ammatillisen koulutuksen laatua, ovat epäeettisiä ja tulevat yhteiskunnalle kalliiksi. Köyhien perheiden lasten opiskelumahdollisuuksia on heikennetty rajusti kuluneella vaalikaudella nykyisen hallituksen päätöksin, Mäkisalo-Ropponen luettelee.

Hän korostaa ratkaisuiksi leikkauksien sijaan eriarvoistumiseen varhaista puuttumista. Eriarvoistumisen vastaiset toimet ovat vaikutuksiltaan tehokkaimpia, kun niitä käytetään mahdollisimman varhain eli silloin, kun erot eivät ole ehtineet kasvaa suuriksi.

– Erityisen huolissani olen suomalaisen varhaiskasvatuksen tilanteesta ja tulevaisuudesta. Viimeistään Helsingin Sanomien viime torstaina ilmestyneen laajan kyselytutkimuksen pitäisi selventää, että päiväkotien henkilöstö on aivan liian lujilla.

Mäkisalo-Ropposen mukaan resurssipula on todellinen ja uhkaa heikentää merkittävästi päivähoidon laatua.

– Laadukkaan varhaiskasvatuksen rooli on erityisen tärkeä ja siksi hallituksen päättämä subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittaminen ja ryhmäkokojen suurentaminen ovat vastoin kaikkien lasten tasa-arvoisia oikeuksia saada samanlaiset lähtökohdat myöhempään koulumenestykseen, Mäkisalo-Ropponen päättää.