Mäkisalo-Ropponen: Ikäihmisten hoivan pätevyysvaatimusten väljentäminen paha virhe

Ajankohtaista 11:51

Merja Mäkisalo-Ropponen

Henkilöstömitoitukseen lasketaan vanhusten ympärivuorokautisessa hoivassa jatkossa myös muuta henkilökuntaa kuin hoitohenkilökunta. Ohjeistus sisältyy uuteen ikäihmisiä koskevaan laatusuositukseen.

Kansanedustaja, Muistiliiton puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen pitää pätevyysvaatimuksen väljentämistä pahana virheenä ikäihmisten laadukkaan hoidon näkökulmasta. Ensin hallitus yritti heikentää henkilöstömitoitusta, mutta perääntyi suunnitelmista kovassa paineessa. Nyt hallitus yrittää säästää pätevyysvaatimuksia heikentämällä. Ikäihmisten hoivassa on jo nyt vakavia ongelmia ja puutteita, eikä tämä ainakaan paranna tilannetta.

– Tämä päätös on hyvä esimerkki epäinhimillisestä säästöpäätöksestä. Hoito- ja hoivayhteisöissä saa mielellään olla muitakin kuin hoitotyöntekijöitä, mutta he eivät voi korvata koulutettuja hoitajia. Yhteisökodeissa (esim. ryhmäkodit ja tehostetun palveluasumisen yksiköt) asuu ikäihmisiä, joilla on paljon hoivan ja hoidon tarvetta. Suurimmalla osalla on myös muistisairaus.

Muistiliiton puheenjohtaja Mäkisalo-Ropponen toteaa, että muistisairaan henkilön auttaminen ja kohtaaminen vaatii erityisosaamista. Esimerkiksi Muistiliitossa on huomattu, että mitä ammattitaitoisempia hoitotyöntekijät ovat, sitä paremmin yksiköissä toimitaan kuntouttavan hoidon periaatteiden mukaisesti ja sitä vähemmän tarvitaan esimerkiksi rauhoittavia lääkkeitä.

– Laatusuositusten heikentäminen tarkoittaa, ettei ymmärretä ammattitaidon merkitystä – eikä siis arvosteta myöskään ikäihmisiä. Osoittaa suurta tietämättömyyttä ja ikäihmisten aliarviointia jos kuvitellaan että ikäihmisiä voi hoitaa kuka tahansa. Pelkkä lämmin sydän, hyvä tahto ja vikkelät jalat eivät auta jos ei ole koulutuksen mukanaan tuomaa ammattitaitoa ja osaamista.

– Toivon todella, että ikäihmisten ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä ymmärretään ikäihmisten arvo paremmin kuin hallituksessa. Yksiköissä pitää olla riittävä määrä osaavaa ja koulutettua henkilökuntaa ja tämän lisäksi voi olla myös muuta henkilökuntaa muun muassa mahdollistamassa harrastetoimintaa.