Mäkisalo-Ropponen ja Harakka: Kuurojen tulkkauspalvelun laadussa ei saa joustaa piiruakaan

Ajankohtaista 13:27

SDP:n kansanedustajat Merja Mäkisalo-Ropponen ja Timo Harakka korostavat hyvien tulkkauspalveluiden merkittävyyttä ihmisen yhdenvertaisuudelle. He jättivät aiemmin kesällä kirjallisen kysymyksen koskien Kelan tulkkauspalvelun hankintaprosessia, joka on herättänyt paljon huolia järjestökentässä.

– Jotta kuulovammainen tai kuuro henkilö voi olla tasa-arvoinen yhteiskunnan jäsen, on hänen saatava tarvittava ja laadukas tulkkauspalvelu. Tästä periaatteesta ei saa antaa periksi piiruakaan. Jotta ihminen saa esimerkiksi hyvää hoitoa ja reilua kohtelua virastossa, on hänen voitava luottaa täysin tulkkauksen laatuun. Osallistuminen yhteiskuntaan sen täysimääräisenä jäsenenä edellyttää, että saa oman äänensä kuuluviin, edustajat painottavat.

Kirjallisen kysymyksen vastauksessa väistynyt ministeri Juha Rehula toteaa, että ”Saamiensa yhteydenottojen perusteella sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Kelalta lisätietoja kilpailutukseen liittyvistä seikoista 18.8.2017 mennessä”.

– On hyvä, ettei ministeri väheksynyt kysymyksessä ilmaistua huolta ja että tilannetta seurataan myös ministeriön taholta. Jos palvelut eivät toimi, on asiaan puututtava välittömästi, sillä toimimattomat tulkkauspalvelut ovat kuurojen ja kuulovammaisten näkökulmasta ihmisoikeusloukkaus, toteavat edustajat.

Mäkisalo-Ropponen ja Harakka kysyivät heinäkuun alussa jättämässään kirjallisessa kysymyksessä, miten hallitus aikoo huomioida eri järjestöjen huolet Kelan tulkkauspalveluiden tulevaisuudesta ja miten hallitus aikoo varmistaa, että Kelan tulkkauspalveluita tarvitsevien perusoikeudet toteutuvat myös jatkossa.