Mäkisalo-Ropponen: Nyt on käytävä sanoista tekoihin sisäilmaongelmien poistamiseksi

Ajankohtaista 08:10

Merja Mäkisalo-Ropponen

SDP:n kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen on ilahtunut pääministeri Juha Sipilän torstaina eduskunnan kyselytunnilla antamasta lupauksesta kutsua puolueet koolle keskustelemaan julkisten rakennusten sisäilmaongelmien poistamisesta. Sosialidemokraatit esittivät hallitukselle, että puolueet käynnistäisivät yhdessä hankkeen, jonka tavoitteena on etsiä konkreettisia keinoja sisäilmaongelmien poistamiseksi.

─ Nyt on käytävä sanoista tekoihin. Julkisten rakennusten sisäilmaongelmat ovat suuri uhka terveydelle ja monet lapset sekä aikuiset altistuvat jopa elinikäisille sairauksille huonon sisäilman vuoksi. Arviolta 600 000-800 000 suomalaista altistuu päivittäin homeesta johtuville sisäilman epäpuhtauksille. Ongelma ei koske vain kouluja vaan myös esimerkiksi ikäihmisten hoitopaikkoja, joissa hoitajat ja vanhukset oireilevat vakavasti. On hienoa, että nyt on syntymässä puoluerajat ylittävää yhteisymmärrystä ongelman kitkemiseksi, Mäkisalo-Ropponen kertoo.

Mäkisalo-Ropposen mielestä puolueiden tulisi yhdessä määritellä tiekartta, jossa hahmoteltaisiin konkreettiset askeleet kohti sisäilmaongelmien poistamista Suomesta. Tavoite voisi ulottua Mäkisalo-Ropposen mukaan yli vaalikausien, jolloin hanke jatkuisi riippumatta kulloisestakin hallituspohjasta.

─ Sisäilmaongelmien torjumiseksi on sekä valtion että kuntien tehtävä yhteistyötä. Kuntien oman rahoituksen lisäksi valtio voisi osallistua ongelmien torjuntaan omalla rahoitusohjelmallaan. Myös useat asiantuntijatahot ovat esittäneet kansallisen korjausohjelman toteuttamista julkisten rakennusten korjaamiseksi. Hyvinvointi-investoinnit sisäilmaongelmien poistamiseksi ovat satsauksia, jotka maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin tulevaisuudessa, Mäkisalo-Ropponen päättää.