Mäkisalo-Ropponen: Soten pilotointeja ei kannata aloittaa maakunnissa hallituksen mallilla

Ajankohtaista 12:35

Merja Mäkisalo-Ropponen

Perustuslakivaliokunnassa käsittelyssä olevassa sote-uudistuksessa on vielä monta solmua ratkaistavana. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan esitykseen saatetaan joutua tekemään isoja muutoksia. Pääministeri Sipilä ennakoi viime sunnuntaina, että esimerkiksi julkisen palvelutuotannon yhtiöittämismallia joudutaan muuttamaan. Mäkisalo-Ropposen mukaan soten solmukohtia on monia muitakin.

– Nyt julkisuudessa ilmenneet ongelmat eivät ole uusia. Sosialidemokraatit ja lukuisat asiantuntijat ovat omissa kannanotoissaan todenneet ne lukemattomia kertoja. Hallitus on kuitenkin ajanut huonosti valmisteltua malliaan eteenpäin kuin käärmettä pyssyyn.

Julkisuudessa olleet soteen liittyvät ongelmat asettavat uuteen valoon myös maakunnissa aloitettavat pilotoinnit. Mäkisalo-Roppsen mukaan maakunnissa kannattaa vielä rauhassa odotella ennen kuin siellä käynnistellään niin sanottuja pilotointeja.

Mäkisalo-Ropponen myös kritisoi ylipäätään hallituksen pilotointi-mallia. Hänen mukaan pilotointi tarkoittaa jonkun asian kokeilu- tai testijaksoa. Pilotoinnin ideana on, että kokeilun jälkeen tehdään yhteenveto ja päätetään jatkosta sekä mahdollisista korjaavista toimenpiteistä. Hallitus kuitenkin tarkoittaa pilotoinneilla, että joissakin maakunnissa sote-lainsäädännön vaatimat toimet aloitetaan vain aikaisemmin kuin muualla. Se ei ole pilotointia.

– Todellisille pilotoinneille olisi nyt tarvetta. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa olisi valmiutta jatkaa Siun Soten kehittämistä ja testaamista nykymallilta, ja katsoa rauhassa siitä saadut tulokset. Tämän kaltaisia riittävän pitkiä pilotointeja on hyvä kokeilla paikallisesti eri puolella Suomea, jotta löydetään parhaat mahdolliset käytännöt.