Mäkisalo-Ropponen vaatii hallitukselta välittömiä toimia kotihoidon tilanteen korjaamiseksi

Ajankohtaista 12:55

Merja Mäkisalo-Ropponen

Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen on jo pidempään perännyt ripeitä toimia hallitukselta kotihoidon hälyttävän tilanteen parantamiseksi.

– Kotihoidon tilanne on mennyt huolestuttavaan suuntaan viime vuosina. Nyt olemme nähneet vähän väliä uutisia kotihoidon huonosta tilanteesta eri puolilta Suomea. Erityisen vaikea tilanne on muistisairaille ihmisille. Olen useaan otteeseen kysynyt ministeri Saarikolta, onko hallitus tietoinen kotihoidon todellisesta tilanteesta ja mitä se aikoo tehdä tilanteen korjaamiseksi, sanoo Mäkisalo-Ropponen.

– Pari viikkoa sitten eduskunnan kyselytunnilla ministeri Saarikko kertoi, ettei hänen mielestään kotihoidon tilanne ole niin huono kuin annetaan ymmärtää. Antamassaan vastauksessa kirjalliseen kysymykseeni Saarikko puhuu ratkaisuna muun muassa teknologian lisäämisestä. Itsekin uskon teknologiaan, mutta esimerkiksi muistisairaanhoidossa teknologian mahdollisuudet ovat aina rajatummat ja yksinäisyyttä ne eivät poista.

– Saarikko vetoaa hallituksen kärkihankkeisiin. Hyvistä kärkihankkeista huolimatta keskeisin ongelma on se, että henkilöstöä kotihoidossa on liian vähän. Yksi esimerkki tästä on ollut se, että henkilökunnan vähyyden takia joissakin paikoissa turvapuhelinkäyntejä on annettu vartijoiden tehtäväksi. Valvira on kuitenkin ottanut tiukan kannan, etteivät vartijat voi tehdä hoitotyötä.

– Saarikko sanoo, että kotona asuminen on haluttu tehdä tehdä mahdolliseksi mutta ei pakoksi. Valitettavasti se on tällä hetkellä monessa kunnassa pakko, eli kotona asuu muistisairaita, joiden oikea asumispaikka ei ole enää koti.

Myös Muistiliiton puheenjohtajana toimiva Mäkisalo-Ropponen ei ole jäänyt katsomaan tilannetta sivusta.

– Muistiliitossa törmäämme toistuvasti näihin tilanteisiin. Siksi olemme ryhtyneet Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n rahoittamana yhdessä Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus) kanssa tekemään näyttöön perustuvia kriteereitä sen arvioimiseksi, milloin muistisairaan kohdalla tulee ryhtyä harkitsemaan yhteisökotiin muuttamista (esim. tehostettu palveluasuminen, perhehoito).

– Vaadin, että myös hallituksessa herätään asian vakavuuteen ja ryhdytään välittömästi riittäviin toimiin. Kyse on ihmisten hyvinvoinnista ja lopulta ihmishengistä, muistuttaa Mäkisalo-Ropponen.