Mäkisalo-Ropponen vaatii hallitusta ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin varhaiskasvatuksen laadun turvaamiseksi

Ajankohtaista 14:16

Merja Mäkisalo-Ropponen

SDP:n kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen vaatii hallitusta ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen turvaamiseksi ja ryhmäkokojen pienentämiseksi.

Mäkisalo-Ropponen jätti aikaisemmin keväällä opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle (kok.) vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa penäsi vastauksia siihen, miten hallitus aikoo varmistaa laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumisen. Mäkisalo-Ropponen on pettynyt ministerin vastaukseen.

─ Pidän hyvänä sitä, että opetusministerikin nyt myöntää päättämänsä henkilöstömitoituksen ongelmat varhaiskasvatuksessa. Samaa viestiä on tullut jo pitkään sekä lasten vanhemmilta, että varhaiskasvatuksen ammattilaisilta. Pelkkä huoli ei nyt kuitenkaan riitä. Tarvitaan aitoja tekoja, jotta varhaiskasvatuksen laatu saataisiin aidosti turvattua. Lapset, vanhemmat ja varhaiskasvatuksen ammattilaiset odottavat, että hallitus ryhtyisi korjaaviin toimenpiteisiin henkilöstömitoituksen turvaamiseksi ja ryhmäkokojen pienentämiseksi. Jos henkilökuntaa on liian vähän ja lapsiryhmät liian suuria, ei ammattitaitoisinkaan henkilökunta pysty huolehtimaan laadukkaasta ja yksilöllisestä varhaiskasvatuksesta, Mäkisalo-Ropponen toteaa. 

Mäkisalo-Ropponen pitää opetusministeriön varhaiskasvatuksen kehittämishankkeita sinänsä hyvin ja tarpeellisina, mutta niillä ei poisteta sitä tosiasiaa, että tällä hetkellä monissa päiväkodeissa ollaan hätää kärsimässä ryhmäkokojen kasvattamisen ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen johdosta. Tapahtuneet tosiasiat velvoittavat Mäkisalo-Ropposen mielestä hallitusta myöntämään harjoittamansa politiikan virheet avoimesti.

─ Oulun yliopistosta on ilmestynyt selvitys varhaiskasvatuksen kokonaisvaikutuksista vuosina 2016-2017. Tämän selvityksen mukaan varhaiskasvatusoikeuden rajaamisella ei ole saavutettu kunnissa tarkoitettuja säästöjä. Huolestuttavaa on myös se, että kiinteät ja pysyvät lapsiryhmät ovat poistumassa, vaikka ne ovat varhaiskasvatuksen tavoitteiden, muun muassa sosiaalisten taitojen oppimisen, kannalta erittäin tärkeitä. Selvityksen mukaan kuntien käytännöt vaihtelevat huomattavasti ja Suomeen onkin rakentumassa varhaiskasvatuksen palvelujärjestelmä, jossa lasten, vanhempien ja työntekijöiden arjen edellytykset vaihtelevat huomattavan paljon kuntien välillä. Tämä on yhdenvertaisuuden kannalta erittäin huolestuttavaa ja pitäisi herätellä hallitustakin, Mäkisalo-Ropponen jatkaa.