Mäkisalo-Ropponen: Vain henkilökunnan osaamista kehittämällä on mahdollista saada todellisia parannuksia sote-palveluihin

Ajankohtaista 10:19

Merja Mäkisalo-Ropponen

SDP:n kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen on pettynyt hallituksen perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan (kesk.) vastaukseen tekemäänsä kirjalliseen kysymykseen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden osaamisen ja työnkuvien kehittämisestä. Mäkisalo-Ropponen kysyi kirjallisessa kysymyksessään ministeriltä, miten sote-ammattilaisten erikoistumisopintoja aiotaan kehittää palvelemaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteellista ja toiminnallista kehittämistä.

─ Olen pettynyt ministeri Rehulan vastaukseen. Jos halutaan sote-uudistuksen todella onnistuvan, on kehitettävä ammattihenkilöiden osaamista ja mietittävä heidän työnkuviaan uusiksi. Tällä hetkellä on puutetta monista kliinisen hoitotyön erikoisosaajista, esimerkiksi muistihoitajista. Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2014 julkaistussa selvityksessä todettiin, että hoitotyön lisäkoulutuksen koulutustarjonta on epätasaisesti jakautunut, eikä erikoistumisopinnoista ole yhtenäistä sopimusta tai määrittelyä, Mäkisalo-Ropponen kertoo.

Mäkisalo-Ropposen muistuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön Asiantuntijuus edellä –työryhmäraportista, jossa ehdotettiin kehitettäväksi korkeakoulujen erikoistumiskoulutuksia, jotka olisivat jo työelämässä toimineille henkilöille suunnattuja koulutuksia. Niiden tavoitteena olisi ammatillinen kehittyminen ja erikoistuminen. Mäkisalo-Ropposen mukaan juuri näistä henkilöistä on huutava pula ja heidän osaamistaan tarvittaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksessa.

─ Ministeri ei vastauksensa perusteella aio tehdä mitään, vaan tämäkin asia sysätään maakunnille, jotka voivat sitten yhteistyössä korkeakoulujen kanssa luoda puitteet kehittää hoitotyön erikoisosaamista alueellisella yhteistyöllä. Rahoitusta asiaan ei tietenkään ole luvassa, mikä ei ollenkaan auta asiaa. Ammattikorkeakouluista valmistuneet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia ei tule unohtaa, vaan heidän osaamiseensa tulee aktiivisesti panostaa sote-kentän muuttuessa merkittävästi tulevina vuosina, Mäkisalo-Ropponen jatkaa.