Marin: Todellisia uudistuksia leikkauksien sijaan – oppivelvollisuutta laajennettava

Ajankohtaista 15:00

Sanna Marin

SDP:n ensimmäinen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sanna Marin vaatii hallitusta luopumaan koulutuspoliittisesti kestämättömistä uudistuksista, joissa rahat viedään ensin ja reformit tehdään vasta jälkikäteen. Marinin mielestä suomalainen koulutusjärjestelmä tarvitsee nyt todellisia uudistuksia näköalattomien leikkauksien sijaan.

─ Suomalaista koulutusjärjestelmää tulee uudistaa rakenteet edellä. SDP on esittänyt esimerkiksi ammatillisen koulutuksen sisällöllistä, toiminnallista ja rakenteellista uudistamista viime hallituskaudesta lähtien. Esitämme, että Suomessa käynnistetään todellinen työ nuorten toimettomuuden ja osattomuuden vähentämiseksi, joka alkaa täyskäännöksellä hallituksen koulutusleikkauksista, Marin toteaa.

Todellisiksi uudistuksiksi ja vaihtoehdoksi hallituksen politiikalle Marin mainitsee esimerkiksi oppivelvollisuuden laajentamisen toiselle asteelle. Marin muistuttaa, että oppivelvollisuuden laajentaminen vähentäisi koulupudokkaiden määrää ja takaisi jokaiselle nuorelle paikan toisen asteen koulutuksessa. Lisäksi SDP haluaa madaltaa raja-aitoja toisen asteen koulutuksen sisällä yhteistyötä lisäämällä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen välillä.

─ Sosialidemokraatit esittävät useamman vaalikauden mittaista tiekarttaa suomalaisen koulutuksen uudistamiseksi. Tämä työ tulee tehdä parlamentaarisena työnä, laajasti eri sidosryhmiä kuunnellen sekä tutkittua tietoa hyödyntäen, Marin päättää.