Merja Mäkisalo-Ropponen: Hoiva-avustajat eivät voi korvata ammattilaisia

Ajankohtaista 11:34

Merja Mäkisalo-Ropponen

Terveystieteiden tohtori, SDP:n kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen näkee uusissa ikäihmisten palveluiden laatusuosituksissa paljon hyvää, mutta myös oleellisia puutteita. Luonnos uusista ikääntyneiden palvelujen laatusuosituksista julkaistiin lausunnolle 4.5.2017. Uusien laatusuositusten säästöpotentiaaliksi on arvioitu yli 30 miljoonaa euroa. Säästöt saadaan teknologiaa lisäämällä ja henkilöstön pätevyysvaatimuksia heikentämällä.

– Hallitus uskoo uuden teknologian voimaan ja olen samaa mieltä, että sitä pitää kehittää, sillä ihmisten tarpeista lähtevän teknologian avulla voidaan tukea ikäihmisten turvallista ja laadukasta kotona asumista sekä omassa kodissa että yhteisökodeissa. Eri puolilla Suomea on tästä erinomaisia kokeiluja.

Mäkisalo-Ropposen mukaan teknologia ei kuitenkaan korvaa ihmistä ja tällä hetkellä hoitajia on liian vähän. Huolestuttavaa laatusuosituksissa on se, että jatkossa myös hoiva-avustajat huomioidaan henkilöstömitoituksia laskettaessa.

– Tämä on väärän suuntainen linjaus. Esimerkiksi muistisairaan kohtaaminen ja kuntouttava hoitotyö vaativat vankkaa ammattitaitoa ja siihen tarvitaan hyvin koulutettuja työntekijöitä. Hoiva-avustajat voisivat olla hoitajien lisänä, mutta heitä ei pitäisi laskea henkilöstömitoitukseen.

Mäkisalo-Ropponen painottaa, että mitoitukset eivät ole ainoa laadun osatekijä, mutta liian pienellä henkilöstömitoituksella laadukasta hoitoa on melko mahdotonta toteuttaa. Tilanne huononee entisestään, jos työntekijöillä ei ole riittävää ammattitaitoa ja osaamista.

– Liian paljon tulee huonoja esimerkkejä vanhustenhoidon huonosta laadusta eri puolella Suomea. Viimeisimpänä tapaus, jossa ulkoistettu turvapalvelu oli pettänyt ja vanhus oli tämän johdosta kuollut palvelutalossa (HS 3.5.2017).

– Huolestuttavaa on myös se, että turvapuhelinpalveluita on jossain päin Suomea annettu täysin kouluttamattomille henkilöille kuten taksikuskeille ja vartijoille. Paljon apua tarvitsevan ikäihmisen auttamisessa on aina osattava tehdä perusteellinen tilannearvio, jonka tekemiseen vartijalla tai taksikuskilla ei ole valmiuksia.