Merja Mäkisalo-Ropponen jatkaa Kelan tilintarkastajien varapuheenjohtajana

Ajankohtaista 10:04

Tänään pidetyssä Kansaneläkelaitoksen (Kela) tilintarkastajien järjestäytymiskokouksessa kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd) valittiin uudelleen tilintarkastajien varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtajana jatkaa professori Markku Koskela.

– Kelan toimintaan ollaan tyytyväisiä ja sen imago on pääsääntöisesti hyvä. Lisäksi Kelan verkkopalvelut ja hakuprosessien yksinkertaistaminen ovat saaneet paljon myönteistä palautetta, toteaa Mäkisalo-Ropponen.

Merja Mäkisalo-Ropposen mielestä Kelan haasteena on jatkuvasti kasvavien matkakorvausten kuriin saaminen.

– Kasvuun on varmasti luonnollisia syitä kuten väestön ikääntyminen ja julkisen liikenteen väheneminen maaseudulla, mutta esimerkiksi matkojen yhdistelemisessä on edelleen kehitettävää. Vielä takseja ajaa peräkkäin ja kussakin yksi henkilö ja kullekin heistä maksetaan Kelan matkakorvaus. Syytä on myös miettiä, voitaisiinko muitakin julkisia kyytejä yhdistää Kelan kyytien kanssa, esim. vammaiskuljetuksia, pohtii Mäkisalo-Ropponen.

Osana valtiontalouden sopeuttamisohjelmaa 2014 – 2017 sosiaali- ja terveysministeriön vastuualueella sairausvakuutusten matka- ja muihin korvauksiin on suunnattu 50 miljoonan euron säästö.

– Säästöt on kohdennettava niin, etteivät ne kohdistu matkakorvausten omavastuuseen. Niitähän on juuri korotettu. Asiakkaiden maksamien omavastuuosuuksien korotus aiheuttaisi sen, että vähävaraisempien ja erityisesti harvaan asutuilla seuduilla asuvien perusoikeudet ja mahdollisuudet saada tasavertaisia palveluja heikkenevät, toteaa Merja Mäkisalo-Ropponen.