Ministeri Berner! Perukaa päätöksenne junaliikenteen lakkauttamisesta

Ajankohtaista 07:33

Kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta pitää liikenneministeri Anne Bernerin (Keskusta) suunnitelmaa lakkauttaa Y-juna pahana virheenä. Ministeri Berner on ilmoittanut tehneensä Y-junan lakkautuspäätöksen puhtaasti liiketaloudellisin perustein. Feldt-Rannan mukaan ministeri Bernerin on vielä syytä käydä junan lakkautuspäätöksen yhteiskunnalliset vaikutukset läpi ja jos se vastuullisesti näin tekee, se ei voi päätyä mihinkään muuhun, kuin perumaan nyt hätäisesti tehdyn lakkautuspäätöksen.

Feldt-Ranta muistuttaa, että taloudellisesti Y-junan lakkautuksen negatiiviset yhteiskunnalliset vaikutukset tulevat olemaan suuret:

– Y-junan lakkauttaminen lopettaisi Inkoon ja Siuntion seudulta raideyhteyden kokonaan ja jättäisi sadat työssäkävijät ja opiskelijat ilman julkista liikennettä alle 50 km Helsingin ydinkeskustasta.

– Työmatkaliikenne vaikeutuu ja kallistuu merkittävästi tuhansille Hangosta, Raaseporista ja Kirkkonummelta pääkaupunkiseudulle pendelöiville.

– Y-junan lakkauttaminen tulee myös väistämättä vaikuttamaan jo entisestään ruuhkaisen Länsiväylän liikennemääriin ja siten vaikeuttamaan myös kymmenien tuhansien Espoolaisten ja Helsinkiläisten työmatkaliikennettä. Yksityisautoilun lisääntyminen on myös ympäristönäkökulmasta ei-toivottavaa.

– Lisäksi kunnissa asumisen kaavoituspäätöksiä on tehty luottaen valtion kanssa tehtyihin kehittämissopimuksiin, joukkoliikenteen toimivuuteen ja raideliikenteen kehittämiseen. Myös maakuntakaavojen kunnille asettamat tavoitteet ovat kannustaneet keskittämään asutusta ja palveluita radan varsille. Siuntion kunta on jo syyttänyt hallitusta sopimusrikkomuksesta. Ministeri Bernerin päätös heikentää myös valtion mainetta sopimusosapuolena kuntien ja maakuntaliiton suuntaan.

Länsi-Uudenmaan kuntien elinvoima on perustunut hyviin liikenneyhteyksiin. Asukkaille se on mahdollistanut elämisen Helsingin ympäryskunnissa ja työssäkäynnin pääkaupunkiseudulla.  Hallituksen ratkaisu ajaa Länsi-Uudenmaan taantumisen kierteeseen. Ministeri Berner! Perukaa päätöksenne junaliikenteen lakkauttamisesta, vetoaa Feldt-Ranta ministeriin vahvasti.