Nurminen: Kotihoidon asiakasmäärät kasvavat – henkilöstöä vähennetty

Ajankohtaista 17:51

Ilmari Nurminen

Kotihoidon piirissä olevien ihmisten määrä on lisääntynyt kahden vuoden takaisesta peräti 3000 henkilöllä, mutta samaan aikaan työntekijöistä on vähennetty peräti 400 henkilöä. Myös ympärivuorokautisia hoitopaikkoja on vähennetty yhteensä 2800 asiakaspaikkaa, mutta resursseja ei ole siirretty kotihoitoon.

Tiedot ilmenevät tänään THL:n julkaisemassa vanhuspalvelujen seurantatutkimuksessa, jossa kuvataan vanhustenhoidon tilaa ja muutoksia 2014-2016.

– Kotihoito on surkeassa jamassa, vaikka meillä on paljon hyviä työntekijöitä ja tekemisen tahtoa. Se ei kuitenkaan auta, jos henkilökuntaa on liian vähän. Meidän on lisättävä henkilökuntaa, koska kotona asuu koko ajan vain huonokuntoisempia ja paljon apua tarvitsevia ihmisiä, Nurminen sanoo huolestuneena.

Huolestuttavaa tutkimustuloksissa on myös, että kyse ei ole pelkästään henkilökunnan määrästä, vaan myöskään työntekijöiden osaamistasoon ja moniammatillisuuteen ei ole panostettu. Eläköitymisen seurauksena työvoimasta poistuneita kodinhoitajia ja kotiavustajia ei ole korvattu riittävästi lähi- ja perushoitajilla.

– Emme voi lähteä heikentämään yhtä aikaa henkilökunnan määrää ja osaamistasoa, koska ne yhdessä heikentävät vanhustenhoidon tasoa huolestuttavalla tavalla Nurminen sanoo.

Raportista ilmenee myös, että toimintakyvyn arviointi, itsemääräämisoikeuden toteutuminen ja kuntoutumisnäkökulma ilmenee vielä heikosti asiakkaan hoidossa ja palvelusuunnitelmissa.

– Mielestäni liikunta on saatava näkyväksi ikäihmisille. Se edellyttää, että ulkoilun toteutumiseksi on säädettävä vahvempia kirjauksia. Tällä hetkellä ympärivurokautisen hoidon tai kotihoidon henkilöstö ei voi huolehtia ikäihmisten ulkoilusta. Ulkoilu on jokaisen perusoikeus, Nurminen vaatii.

Hallitus on tuomassa lähikuukausina ikäihmisten hoidon uuden laatusuosituksen eduskuntaan, jonka tarkoituksena on leikata vanhustenhoidosta peräti 70 miljoonaa. Hallitus ei ole vielä kertonut, miten se leikkauksen aikoo tehdä, mutta se on ilmoittanut, että ainakin henkilöstön osaamistasoa laskemalla ja poistamalla ikäihmiseltä oikeuden vastuutyöntekijään.

– Tämä on huolestuttava kehitys. Mielestäni ikäihmisten hoidosta ei ole varaa leikata enää yhtään, päinvastoin sinne on nyt panostettava. Seuraan myös huolestuneena tulevaa sote-uudistusta, jolla hallitus tavoittelee peräti miljardiluokan säästöjä vanhustenhoidosta. Tämä tarkoittaisi väistämättömästi entistä huonokuntoisempia ikäihmisiä kotihoidossa, Nurminen arvioi.