Nurminen: Lääkekorvausleikkausten vaikutukset huomattavasti ennakoitua suuremmat

Ajankohtaista 18:54

Ilmari Nurminen

 

SDP:n kansanedustaja Ilmari Nurminen jätti hallitukselle kirjallisen kysymyksen diabeetikkojen lääkekorvausleikkauksista, joiden todelliset vaikutukset ovat paljastumassa huomattavasti ennakoitua suuremmiksi. Hallituksen esityksessä arvioitiin, että muutos voi vaikuttaa kuntien ja julkisen terveydenhuollon kustannuksiin sekä toimeentulotukimenojen kasvuun. Sen arvoitiin nostavan noin 80 000 ihmisen lääkekustannuksia noin 100-300 eurolla vuodessa henkilöä kohden.

– Vaikuttaa siltä, että hallituksen esityksen pohjana on ollut puutteelliset vaikutusarviot. Kelan tilastoista selviää, että uudempia diabeteslääkkeiden käyttäjiä näyttäisi olevan jopa 170 000 henkilöä. Tämä tarkoittaa, että näistä suurimman osan lääkkeiden omavastuu nousee yli 200 euroa. Jos käytössä on kaksi eri lääkettä, kustannukset nousevat jopa 400 euroa. Määrä on huomattavasti suurempi kuin hallituksen perusteluissa sanotaan, toteaa SDP:n kansanedustaja Ilmari Nurminen.

Hallitus leikkasi tämän vuoden alusta asiakkaille maksettavista lääkekorvauksista 20 miljoonaa euroa. Käytännössä leikkaus kohdistui 2-tyypin diabeteslääkkeisiin, joiden korvattavuus laski 100 prosentista 65 prosenttiin.

– Onko hallitus huomioinut kustannusarvioissaan, että osa diabeetikoista siirretään yhteiskunnalle kalliimmalle insuliinihoidolle, osa heistä joutuu jättämään diabeteslääkkeet korkeiden hintojen vuoksi kokonaan ostamatta tai millaisia vaikutuksia yleisen hyvän hoitotasapainon menettämisestä aiheutuu muun muassa lisääntyneinä lääkärikäynteinä yhteiskunnalle, kysyy Nurminen ja jatkaa:

– Vaikutusten ollessa huomattavasti ennakoitua suuremmat, mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä diabeteslääkkeisen korvauksen alentamisen perumiseksi? Saan hoitohenkilökunnalta jatkuvasti huolestuttavaa viestiä, ettei monilla diabeetikoilla ole enää varaa käyttää heille määrättyjä lääkkeitä ja puolestaan apteekeista tulee viestiä, että diabeetikko saattaa jättää kalliit lääkkeet ostamatta. On käsittämätöntä, että Suomi100 -juhlavuonna pitkäaikaissairaat ajetaan tällaiseen ahdinkoon, päättää Nurminen.

Lisätiedot:

Ilmari Nurminen
Kansanedustaja (sd.)
p. 050 4133 465
ilmari.nurminen@eduskunta.fi