Nurminen: Nyt tarvitaan konkreettisia tekoja ruokahävikin vähentämiseksi

Ajankohtaista 14:46

Ilmari Nurminen

SDP:n kansanedustaja Ilmari Nurminen vaatii hallitukselta konkreettisia tekoja ruokahävikin vähentämiseksi. Nurmisen mielestä on järjen köyhyyttä, että Suomessa heitetään syömäkelpoista ruokaa roskakoriin jopa 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Vuosittainen ruokahävikkimme vastaa Nurmisen mukaan noin 100 000 henkilöauton aiheuttamia päästöjä.

─ Hävikkiruuan ilmastokuormitus on suuri, sillä hukkaan menevään ruokaan on panostettu resursseja koko tuotantoketjun varrella viljelystä aina pakkaamiseen ja kuljettamiseen. Tarvitaan erilaisia ratkaisuja, jotta koko ruokaketju saatetaan kestäväksi myös sen loppupäästä. Ylijäämäruuan käyttöä tulee merkittävästi tehostaa nykyisestä. Kiertotalousajattelun hengessä syömäkelpoista ruokaa voitaisiin ohjata takaisin ruokaketjuun ja hyötykäyttöön, Nurminen esittää.

Nurminen on ollut mukana tekemässä puoluerajat ylittävää lakialoitetta, jolla kiellettäisiin syömäkelpoisen ruuan roskiin heittäminen. Vastaavasti hävikkiruoka voitaisiin ohjata esimerkiksi hyvätekeväisyyteen, kuten leipäjonoihin. Aloite on saanut tuekseen yli 100 kansanedustajan allekirjoituksen.

─ Yli puoluerajat kannatusta saanut aloitteemme kieltäisi nykyisen hävikkiruoan hyödyntämättä jättämisen. Luovuttamalla hävikkiruoka esimerkiksi leipäjonoihin jaettavaksi voitaisiin nykyistä hävikkiä pienentää merkittävästi. Tämä olisi myös sosiaalisesti ja taloudellisesti erittäin kestävää. Aloitteen nauttiessa laajaa kannatusta on tärkeää, että se viedään toteutukseen nopeasti, Nurminen toteaa.