Nurminen: Suomessa harkittava palkkakattoa valtionyhtiöiden johtajille

Ajankohtaista 13:52

Ilmari Nurminen

SDP:n kansanedustaja Ilmari Nurminen vaatii oikeudenmukaisuutta kotimaisten valtionyhtiöiden johtajien palkitsemiskäytänteisiin. Nurminen muistuttaa, että valtionyhtiöiden menestys syntyy aina niin johdon kuin tavallisten työntekijöidenkin uurastuksesta. Siksi ei ole oikein, että yhdessä tehdyn menestyksen hedelmät jakautuvat vain harvoille yhtiöiden johtoportaaseen.

─ Helsingin Sanomien tällä viikolla julkaisema laaja selvitys pörssiyhtiöiden johtajien palkkioista on nostanut jälleen ajankohtaiseksi keskustelun myös valtionyhtiöiden johdon palkitsemisperusteista. On selvää, että johdon ja tavallisten työntekijöiden palkkakehityksen välillä tulisi olla nykyistä vahvempi yhteys. Se olisi tärkeä periaatteellinen ele, joka vahvistaisi jaettua käsitystä siitä, että jokaisen panos yhtiön menestykseen on yhtä arvokas, Nurminen kertoo.

Nurminen pitää Suomessakin harkitsemisen arvoisena mallia, jossa valtionyhtiöiden johdon palkkiot sidottaisiin yhtiöiden tavallisten työntekijöiden palkkoihin. Hän viittaa Sveitsiin, jossa vuonna 2013 järjestettiin kansanäänestys esityksestä, jonka seurauksena yhtiöiden johto olisi saanut tienata enintään kaksitoistakertaisesti sen, mitä tavallinen työntekijä maksetaan kuukaudessa.

─ Erilaisten eläke-etujen ja yhtiöiden voitoista jaettavien bonusten karsimisen ohella pidän valtionyhtiöiden johtajien palkkakattoa harkitsemisen arvoisena myös meillä Suomessa. Yhtiöiden työntekijöiden ja johdon palkkiokehityksen sitominen yhteen vahvistaisi myös yhtiöiden sisäistä luottamusta. Uskon, että työpaikan sisäisen oikeudenmukaisuuden lisääminen palkitsemisessa näkyisi myös valtionyhtiöiden tuloksessa, Nurminen pohtii.