Onko ministeri Bernerin tavoitteena pilkkoa VR?

Ajankohtaista 14:24

Lauri Ihalainen

SDP:n kansanedustaja ja VR:n hallintoneuvoston jäsen Lauri Ihalainen on huolissaan VR:n tulevaisuudesta. Hänen mukaansa hallituksen kaavailemat leikkaukset vaarantavat eri alueiden henkilöjunaliikennettä ja erityisesti Suomen poikittaisliikennettä.

– Suomen tulee olla koko alueeltaan hyvin saavutettavissa ja jokaiselta alueelta on voitava ponnistaa omien tuotteiden, palveluiden ja innovaatioiden kanssa niin Suomen kuin maailman markkinoillekin. Nyt ostoliikenteen leikkaukset ja siitä aiheutuvat junaliikenteen heikentämiset johtuvat omista hallituksen säästöpäätöksistä. Yli 12 miljoonaan euron eli noin 30 prosentin leikkaus ostomäärärahoihin on todella suuri.

Ihalaisen mukaan ilmassa on pelko koko VR:n pilkkomisesta. Nyt kun julkinen huomio kiinnittyy vain ostoliikenteen säästöihin, herää epäily, että ollaan ajamassa muutosta, joka merkitsisi VR-Yhtymän pilkkomista riekaleiksi.

– Uhkana on, että kilpailun malli kopioidaan suoraan ulkomailta, kuten kilpailun mallimaaksi nostetusta Iso-Britanniasta. Vilkkaita, kannattavia reittejä ja hiljaisempia, kannattamattomia yhdistellään paketeiksi, joiden liikennöintioikeuksista kilpaillaan. Suomeksi tämä tarkoittaisi sitä, että kilpailu ei kohdistuisi vain nykyisille ostoreiteille, vaan koko nykyinen junien kaukoliikenne pilkottaisiin ja avattaisiin kilpailulle. Esimerkiksi Iso-Britanniassa hallinnolliset kustannukset kasvoivat ja valtion junayhtiö pilkottiin, mutta tavoiteltuja hyötyjä ei saatu. Samoin myös kokemukset ruotsistakaan eivät ole olleet kovin rohkaisevia, muistuttaa Ihalainen. Kysymys kuuluu, onko ministeri Bernerin tavoitteena pilkkoa VR?

Ihalainen mukaan VR:n asemaa ja koossa pitämistä tulee mieluummin nyt vahvistaa, jotta se pystyy toimimaan avautuvan kilpailun olosuhteissa.

– Selkein ratkaisu nyt olisi, että hallitus peruu ostomäärärahaleikkauksensa. Nyt tarvitaan hallitus- ja oppositiorajat ylittävää avointa keskustelua ja huolellista valmistelua rautateiden tulevaisuudesta. Meidän on myös hyvä muistaa, että Valtionrautatiet on ennen kaikkea palveluorganisaatio ja siksi on pidettävä hyvää huolta siitä, että henkilökunta motivoitunutta. Tässä vaikeassa murrostilanteessa on syytä tukea henkilökunnan hyvinvointia sekä varmistaa työntekijöille riittävä muutosturva mahdollisissa muutostilanteissa.