Oppivelvollisuuden ja oikeuden ulottaminen maksuttomana toiselle asteelle estää nuorten syrjäytymistä

Ajankohtaista 12:56

ME-säätiön tekemässä selvityksessä todetaan, että Suomessa on lähes 70 000 syrjään jätettyä alle 30-vuotiasta nuorta. Taustalla on useita syitä. On arvioitu, että lähes 70 000 nuorten syrjäytyminen maksaa n. 1,4 miljardia euroa vuodessa. Nuorten syrjäytymisen seurauksia ei voi tarkastella vain taloudellisena kustannuksena. Yhdenkin nuoren estäminen syrjäytymiseltä on hyvä yhteiskunnallinen teko.

Taustalla on huono-osaisuuden kasautumista ja osattomuutta, koulutuspolkujen katkeamista ja korkeita kynnyksiä päästä työmarkkinoille. Kyseessä on inhimillinen ja sosiaalinen riski jäädä tyhjän päälle ja turvaverkkojen ulkopuolelle. Usein polku koulutukseen ja työmarkkinoille edellyttää ensin tukea elämän perusasioiden oppimisessa ja itsetunnon rakentamisessa. Nuorten osuus työkyvyttömyyseläkkeellä on merkittävä, lähinnä henkisen kuormittavuuden tuomien ongelmien vuoksi.

Suomella ei ole varaa siihen, että nuoret syrjäytyvät koulutuksesta, työstä ja kiinnittymisestä yhteiskuntaan. Riskit ovat erityisen suuret nuorilla miehillä. Niiden nuorten, joilla taustalla on vain peruskoulupohja tai ei sitäkään, on heikot mahdollisuudet pärjätä työelämässä ja rakentaa pidempiä työuria.

Pelkän peruskoulun varassa olevien nuorten työllisyysaste on vain 40 prosenttia, vastaavasti korkeakoulutettujen työllisyysaste on n. 80 prosenttia. Näiden peruskoulun varassa olevien nuorten aikuisten työurat jäävät lyhyiksi ja katkonaisiksi. Peruskoulun varassa olevan keskimääräiset työurat jäävät usein miehillä 24 vuoteen ja naisilla 20,6 vuoteen. Varmistamalla se, että kaikkia nuoria on varmuus saada vähintään toisen asteen tutkinto pidentää työuria useammalla vuodella.

SDP on laatinut kansainvälistäkin mielenkiintoa saaneen kattavan nuoristotakuuohjelman koskien toimia lapsuudesta, koulutuksesta ja nuorten pääsystä työmarkkinoille. Kunnalla tulisi olla keskeinen rooli ottaa kokonaisvastuu nuorten elämänpolkuun ja siihen liittyvien nivelkohtien koordinaatiossa.

Turvallinen tapa välttää nuorten putoaminen kelkasta, mm. peruskoulun tai toisen asteen keskeyttäminen, on oppivelvollisuuden ja oikeuden ulottaminen koko toiselle asteelle ja sen järjestäminen maksuttomaksi. Hallituksen tulisikin valmistella pikaisesti esitys oppivelvollisuusiän ulottamisesta toiselle asteelle ja varmistaa sen edellyttämä rahoitus. SDP on sisällyttämässä tämän nuoria tukevan uudistuksen omaan vaihtoehtobudjettiesitykseen.