Paatero, Kari ja Räsänen vaativat hallitukselta toimia vastaanottokeskuspaikkakuntien tukemiseksi

Ajankohtaista 16:06

Sirpa Paatero

SDP:n hallintovaliokunnan kansanedustajat Sirpa Paatero, Mika Kari ja Joona Räsänen haluavat vahvistaa kuntien voimavaroja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden asuttamiseksi. Kunnat ovat olleet eri syistä haluttomia tarjoamaan kuntapaikkoja oleskeluluvan saaneille. Yksi keskeinen syy on Paateron, Karin ja Räsäsen mukaan kotouttamisen kuntakorvauksissa, joihin kunnat eivät ole saaneet toivottuja korotuksia.

− Valtion korvaukset eivät tällä hetkellä kata kotouttamisesta aiheutuneita kustannuksia, mikä vaikuttaa kuntien haluttomuuteen vastaanottaa oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita. Hallitukselta tarvittaisiin nyt selkeitä avauksia siitä, miten se aikoo edistää kuntapaikkojen syntymistä eri puolille Suomea, Paatero toteaa.

Hallintovaliokunnan demarikansanedustajia huolestuttaa erityisesti niiden vastaanottokeskuspaikkakuntien asema, jotka joutuvat jatkossa rekisteröimään kuntansa asukkaiksi kaikki vastaanottokeskuksessa asuvat oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat. Kansanedustajat viittaavat maistraattien valtakunnallisen henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisten palveluiden työryhmän antamaan suositukseen.

− Tilanne on ongelmallinen, sillä esitetystä kotikunnan kirjaustavasta aiheutuu vastaanottokeskuspaikkakunnalle merkittäviä toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Kunnissa ei välttämättä ole voitu lainkaan valmistautua etukäteen kotouttamiseen ja muiden tarpeellisten palveluiden tuottamiseen. Monissa kunnissa ei ole edes laadittu kotouttamisohjelmaa, joka on edellytys kuntakorvauksille, Kari muistuttaa.

Paatero, Kari ja Räsänen ovat jättäneet hallitukselle kirjallisen kysymykset asiasta tänään Eduskunnassa. Kansanedustajat haluavat kirjallisella kysymyksellä nostaa esiin huolensa kuntapaikkojen vähäisyydestä ja vastaanottokeskuspaikkakuntien asemasta.

− Mikäli oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kotikunnaksi rekisteröidään jatkossa vastaanottokeskuspaikkakunta, on näitä kuntia pystyttävä tukemaan haasteellisessa tilanteessa. Kuntien tukeminen edesauttaa paitsi kotoutumisen onnistumista myös ennaltaehkäisee mahdollisia sosiaalisia ongelmia ja syrjäytymistä, Räsänen toteaa.