Perässäluistelija ei pärjää presidenttinä

Ajankohtaista 13:45

Parlamentarismin vahvistamisen myötä tapahtuneesta presidentin valtaoikeuksien kaventumisesta huolimatta valittavalla presidentillä on merkittävä rooli niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Tämänkään vuoksi ei olisi pahitteeksi, jos kampanjoinnissa keskityttäisiin puhumaan presidentin valtaoikeuksiin kuuluvista kysymyksistä, muistuttaa SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jouni Backman.

Backmanin mukaan suomalaisilla on oikeus tietää, miten ehdokkaat johtaisivat Suomen ulkopolitiikkaa yhdessä valtioneuvoston kanssa. Nimenomaan ulko- eikä sisäpolitiikkaa ja aidosti yhteistoiminnassa eikä käskyttämällä. Osa ehdokkaista keskittyy muistelemaan menneitä tai lupailemaan puuttumista moniin valtaoikeuksiin kuulumattomiin asioihin.

– Missä ovat esim. keskustelu ja linjanvedot Suomen mahdollisen YK:n turvallisuusneuvoston jäsenyyden osalta? Tasavallan Presidentti on tuolloin kansainvälisen politiikan ytimessä, eikä harjoitteluun ole enää mahdollisuutta. Tieto, taito ja kokemus kovista paikoista on silloin tarpeen.

Backmanin mielestä SDP:n presidenttiehdokas Paavo Lipposella on pitkä ja vahva ulkopoliittinen kokemus ja arvostusta kansainvälisestikin. Tekijänä ja näkijänä hän on tältäkin osin päätään pidempi muita ehdokkaita. Erityisen merkittävää on Lipposen hyvin vahva ja tinkimätön sitoutuminen avoimeen ja suvaitsevaan yhteiskuntaan. Hänellä on rohkeutta ja kykyä toimia tulevaisuuteen uskoa vahvistavana kansanvaltaisena arvojohtajana.

 -Suomalaiset ansaitsevat edelleen presidentin, joka on vastuuta kantava edelläkulkija, eikä menneestä vastuutaan pakeneva perässäluistelija. Gallupmenestyskään ei saa johtaa kannanottojen välttelyyn, pelkkään kritiikkiin tai populistisiin julistuksiin, joille ei ole edes ehdokkaan oman puolueen tukea.