Perussuomalaisten uhosta huolimatta taksiliikenne vapautuu

Ajankohtaista 17:18

kaupunkimaisema

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan sd-kansanedustajien mielestä liikennekaari kehittyi hallituksen sisäisten paineiden toimesta tasapainoisempaan suuntaan, mutta pienyrittäjävetoiset taksiyritykset tulevat tuntemaan paineen taksien määrien ja hinnan vapauduttua. Todennäköisesti muutos ajaa taksialaa kohti suurempia yrityksiä. Ensitietojen perusteella lakiesitys on kuitenkin alkuperäistä turvallisempi matkustajille, varmistaa kilpailun lähtökohtien tasaväkisyyden sekä antaa paremmin viranomaisille keinoja puuttua epäedulliseen markkinakehitykseen.

– On pidettävä huoli, että Trafille suunniteltu hintakehityksen valvonta kirjoitetaan laissa muotoon, joka mahdollistaa tehokkaan puuttumisen ylihintoihin sekä ehkäisee yliaggressiivista kilpailua. Me teemme töitä sen eteen, jotta perussuomalaisten neuvottelema puolen vuoden lykkäys auttaa aidosti yrittäjiä, pohtii kansanedustaja Katja Taimela.

Eniten hallituksen esitys juuri muuttui taksiliikenteen osalta. Yrittäjät eriarvoiseen asemaan asettava alle 10 000 euron pienimuotoisen toiminnan esitys poistettiin. Ammattimaisen henkilö- ja tavarankuljetuksen luvanvaraisuus säilyy, vaikka monia muita vaatimuksia karsitaankin. Seutuliikenteen kehittämisen kannalta PSA-suojan karsiminen ei kaikilta osin palvele tehokasta joukkoliikennettä ja liikenteen ilmastotavoitteita.

– Hallituspuolueiden edustajien yksimielisyys lehdistötilaisuudessa riittävistä normeista turvallisuuden ja laadun takaamiseksi oli liikuttavaa. Enää jäi ihmeteltäväksi mistä hallituksessa on väännetty keväästä lähtien? totesi kansanedustaja Suna Kymäläinen.

Liikennekaaren mukanaan tuomiin digitaalisaation ja avoimien rajapintojen mahdollisuuksilla on suuri potentiaali Suomelle ja suomalaisille. Liikennekaari tulee olemaan yksi eduskunnan syksyn suurista lakiuudistuksista, josta kiihkeä keskustelu jatkuu.

– Hyvä, että saimme nyt hallitukselta yhteisen esityksen tämän keskustelun pohjaksi. Monen muutoksen kohdalla tulee silti väistämättä mieleen miksei hallitus keskustellut keskenään jo ennen kuin lykkäsi lakiesityksen lausuntokierrokselle keväällä?  päättää kansanedustaja Satu Taavitsainen.