Pia Viitanen: Valitulla talouslinjalla eteenpäin

Ajankohtaista 12:01

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pia Viitanen pitää tärkeänä, että talouspolitiikan linjauksissa edetään hallitusohjelman mukaisesti. Sunnuntaina Tampereella ja Lempäälässä puhunut Viitanen korostaa, että nyt on tärkeää toteuttaa hallitusohjelmassa sovitut valtiontaloutta vakauttavat toimet.

 

Viitanen hämmästelee viime aikoina kokoomuksen suunnalta tulleita yksittäisiä lisäleikkausvaateita. Viimeksi kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jan Vapaavuori vaati näitä tuoreessa Suomen Kuvalehdessä. Viitanen toivoo, ettei tässä tilanteessa miltään taholta lähdetä pelaamaan kaksilla korteilla.

 

– On tärkeää edetä yhdessä sovitulla vastuullisella linjalla. Nyt ei pidä itse lisätä vaikeuksia syventämällä taantumaa pelottelemalla kuluttajia. Hallitusohjelmassa valittu työn, oikeudenmukaisuuden ja vastuullisuuden tie on oikea.

 

Kaiken kaikkiaan Viitanen toivoo, ettei vaikeata taloudellista tilannetta käytetä hyväksi ideologisten päämäärien ajamiseen ”välttämättömyyksinä” tavoitteena tosiasiassa muuttaa politiikan suuntaa. Missään nimessä ei pidä irtautua yhdessä sovitusta linjasta vähentää tuloeroja ja torjua eriarvoisuutta eikä taantumaan vedoten pidä turvautua eriarvoistaviin keinoihin.

 

– Yksisilmäinen rankka säästölinja ja palvelujen ulkoistamislinja ei olisi viisasta talouspolitiikkaa.

 

Viitasen mielestä kasvua ja uusia työpaikkoja luotaessa on oltava tilaa täsmätoimiin elvyttävään suuntaan. On panostettava kasvuun ja investointeja siihen tarvitaan myös tulevaisuudessa. On muistettava, että taloustaantumassa mekaaninen ja raju menojen leikkaaminen johtaa usein epätoivottuun tulokseen ja pahentaa tilannetta.

 

Keväällä tullaan hallitusohjelmassa sovitun mukaisesti tarkastelemaan kokonaistilannetta, jolloin nähdään jo lisää, mihin tilanne esimerkiksi Euroopassa on kehittynyt.

 

– Jos lisäsopeuttamisen tarpeita tulee, on niiden oltava talouspoliittisesti viisaita ja sellaisia, että kansalaiset tuntevat niiden olevan oikeudenmukaisia. Siksi on järkevää miettiä esimerkiksi suurituloisimmille suunnatun ”solidaarisuusveron” käyttöönottoa.