Pohjoismaiden neuvoston sosialidemokraatit: Pohjoismaiden panostettava oikeudenmukaiseen, rauhanomaiseen ja vihreään globalisaatioon

Ajankohtaista 14:25

Koivut

Pohjoismaiden neuvostossa sosialidemokraatit kokoontuvat kesäkokoukseensa 8.-10.8. Tuusulassa.

Pohjoismaat ovat maailmanlaajuisesti tunnettuja hyvinvoinnista, henkilökohtaisesta vapaudesta, tasa-arvosta, demokratiasta, yhteistyöstä ja turvallisuudesta. Näistä arvoista meidän on pidettävä kiinni. Tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa on tärkeää, että Pohjoismaat tekevät yhä tiiviimpää yhteistyötä. Pohjoismailla on tarvittavat edellytykset osallistua Euroopan ja maailman tulevaisuuden rakentamiseen. Tähän työhön meidän tulisi osallistua nykyistä enemmän.

Tärkeitä asioita Pohjoismaiden neuvoston sosialidemokraateille:

Globalisaatiota tulee säännellä niin, että se tarkoittaa kaikille enemmän tasa-arvoa ja palkkatyötä. Pohjoismaiden tulee yhdessä vaikuttaa EU:n sosiaali- ja työllisyyspolitiikkaan.

Pohjoismaat ovat jo nyt vihreän talouden edelläkävijöitä, mutta meidän pitää jatkaa työtä ja taistella ilmastonmuutosta vastaan. Yhä useamman maan tulisi kantaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Pohjoismaat ovat tunnettuja rauhanvälittäjinä ja diplomaattisina toimijoina. Maiden välistä dialogia ja ulko- ja turvallisuuspoliittista yhteistyötä on lisättävä nykyisessä epävakaassa maailmanpoliittisessa tilanteessa.