Puoluehallitus: liittoutumattomuudesta ei syytä luopua vaalien jälkeenkään

Ajankohtaista 13:48

SDP:n puoluehallituksen kannanotto 1.9.2014

 

Sosialidemokraattien mielestä nykyisessä jännitteisessä kansainvälisessä tilanteessa Suomen turvallisuutta palvelee parhaiten pitäytyminen nykyisessä turvallisuuspoliittisessa linjassa. Suomen päätökset jäsenyydestä Euroopan unionissa, kumppanuudesta Naton kanssa, lisääntyvästä puolustusyhteistyöstä sotilaallisesti liittoutumattoman Ruotsin kanssa ja oman puolustuksemme kunnossa pitämisestä ovat edelleen kestävä linja. Muutokset tähän eivät miltään osin tuo Suomelle lisää turvallisuutta, eivätkä palvele vakautta pohjoisessa Euroopassa.

Suomen hallitus ei valmistele liittoutumattomuudesta luopumista. SDP:n puoluehallituksen mielestä se ei vaalien jälkeenkään ole tarpeen tai eduksi. Puolueettomaksi Suomi ei ole määritellyt itseään enää Euroopan unioniin liityttyään.

Jokaisella valtiolla on YK:n peruskirjan mukainen oikeus joutuessaan hyökkäyksen kohteeksi pyytää ja saada tukea muilta valtioilta. Naton kanssa pitkään valmisteltu isäntämaasopimukseksi kutsuttu yhteistyöasiakirja ei miltään osin muuta näitä lähtökohtia, eikä sopimuksen allekirjoitusajankohta liity kansainväliseen tilanteeseen. Kyse ei ole kansainvälisestä sopimuksesta, vaan poliittisesta asiakirjasta, joka määrittää puitteet sille, miten toimitaan sellaisten sotilasvoimien kanssa, jotka osallistuvat esimerkiksi parhaillaan meneillään olevaan merivoimien monikansalliseen Northern Coasts -kriisinhallintaharjoitukseen.

Asiakirja ei velvoita kumpaakaan osapuolta antamaan tai vastaanottamaan sotilaallista apua tai joukkoja. Suomen turvallisuuspolitiikan perustavana lähtökohtana on kaikissa tilanteissa se, että Suomi ei salli kenenkään käyttävän Suomen aluetta muille maille vihamielisiin ja niitä uhkaaviin toimiin.