Rahaa on, missä on Suomen kaupunkien ideat ja mielikuvitus?

Ajankohtaista 11:14

Kulttuuri, terveys ja inhimillinen pääoma kuuluvat ESIR-rahoituksen piiriin, mutta Suomi on ollut varsin laiska hakemaan rahoitusta.

Rahoitusta olisi mahdollisuus hakea esimerkiksi kaupunkiympäristön uudistamishankkeisiin sekä matkailun ja kulttuuritasollisuuden hankkeisiin. Useiden kaupunkien yhteinen hanke esimerkiksi homekoulujen korjaamiseen tai kiertotalouden projekteihin voisivat kuulua nekin ESIR-rahastosta tuettaviin hankkeisiin.

Europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari (sd.) kysyi syyskuussa EU-komissiolta kulttuurin tukemisesta ESIR-rahaston kautta. Komissaari Jyrki Kataisen vastauksen mukaan kulttuurihankkeet ja sosiaalinen infrastruktuuri ovat keskeisiä Euroopan sosioekonomisen kehityshankkeiden kannalta, joihin on jo myönnetty rahoitusta. Jo tähän mennessä on myönnetty esimerkiksi sosiaalialle 480 miljoonan rahoitus.

Eurooppalainen kulttuurituotanto kuten musiikki-, taide- ja elokuvatuotanto on olennainen osa eurooppalaista identiteettiä. Komissio on tarttunut asiaan, mutta missä viipyy Suomen kaupunkien mielikuvitus ja ideat?

Komission vastauksen mukaan ESIR-rahaston pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitetusta rahoitusosiosta oli hyväksytty 17. heinäkuuta 2017 mennessä 480 miljoonaa euroa rahoitusta sosiaalialalle. Tämän rahoituksen avulla odotetaan saatavan aikaan kaikkiaan 2,7 miljardin euron investoinnit Euroopassa.

Lisäksi vuonna 2016 käynnistettiin kokeiluluontoisesti kulttuurialan ja luovien toimialojen takausjärjestely. Se menestyi markkinoilla niin hyvin, että ESIR-rahastosta järjestetään sille syksystä 2017 alkaen lisää takauskapasiteettiä 60 miljoonaa euroa, mikä lisää kulttuurialan tuen tarjontaa.

– ESIR:in kautta Portugalin Lissabonissa on remontoitu kouluja ja kulttuurilaitoksia. Kroatian Istriassa toteutettu kehityshanke matkailun ja kulttuuriteollisuuden tukemiseksi. Suomessa voisimme hakea esimerkiksi Pohjois-Suomen matkailu- ja kulttuuri-investoinneille rahoitusta ESIR:in kautta, sanoo Jaakonsaari.

– Monella Suomen kaupungilla olisi hyvä mahdollisuus hakea ESIR-rahoitusta investoinneilleen. Kehotan kaupunkeja tutustumaan ja hakemaan rahoitusta, sanoo Jaakonsaari.

Komissio on ehdottanut ESIR 2.0 -ehdotuksessaan uusia välineitä maantieteellisen ja alakohtaisen kattavuuden parantamiseksi. Niihin kuuluvat muun muassa ESIR-rahoituksen ja muun EU-rahoituksen yhdistämisen helpottaminen, kannustaminen investointijärjestelyjen perustamiseen sekä Euroopan investointineuvontakeskuksen toimien tarkempi kohdentaminen.