Riitta Myller: Lisätuulta uusiutuvien energialähteiden kehittämiseen

Ajankohtaista 11:02

Euroopan parlamentin jäsen Riitta Myller (sd) totesi Strasbourgissa EU:n huippukokouksen tuloksia ruotineessa täysistunnossa, että Euroopan energiavarmuutta parannetaan parhaiten lisäämällä energiatehokkuutta ja uusiutuvia energiavaroja. Hänen mukaansa investointeja on tehtävä kaikissa jäsenmaissa.

– Energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energialähteisiin investoimalla luodaan uusia työpaikkoja ja vauhditetaan taantumasta ylösnousua, Myller muistutti.

Hän olikin pettynyt, että huippukokous ei antanut riittävää voimaa näille investoinneille. Viisi miljardia EU:n mittakaavassa on pieni puro.

Pienistä puroista saadaan kuitenkin suurempi joki, kunhan kaikissa jäsenmaissa investoidaan kestävään kasvuun. Talouskriisin kaikkien lääkkeiden on tähdättävä kestävään kasvuun, jotta maapallon lämpötila ei nouse yli kriittisen rajan.

– Myös G20-maiden kokouksessa huhtikuun 2.päivä tämän on oltava etusijalla. Tässä EU ja Yhdysvallat voivat helposti löytää toisensa jos todellista tahtoa löytyy, huomautti Myller.

Myllerin mukaan globaalin vihreän sopimuksen lisäksi tarvitaan globaali sosiaalisen kehityksen ja työllisyyden sopimus.
– On pettymys, että EU:n toukokuussa järjestämä työllisyyshuippukokous kutistui muutaman jäsenvaltion kokoukseksi. Työllisyys juuri nyt on se täkein yhteinen eurooppalainen asia. Työpaikkojen säilyttämiseen ja luomiseen tarvitaan koko EU:n panos, Myller vaati.