Rinne: Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen hallitusohjelman ytimeen

Ajankohtaista 12:58

SDP:n puheenjohtaja, valtiovarainministeri Antti Rinne pitää erittäin tärkeänä, että myös tuleva hallitus sitoutuu voimakkaasti sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen. Erityisen tärkeää on panostaa palkkatasa-arvon saavuttamiseen, perhevapaiden uudistamiseen tasa-arvoa ja naisten työmarkkina-asemaa tukevasti sekä vähentää molempiin sukupuoliin kohdistuvaa syrjintää. 

– Sukupuolten välinen tasa-arvo sekä naisten ja miesten korkea työhön osallistumisen aste on pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin kulmakivi. Kyse on paitsi taloudesta, myös osallisuudesta ja asemasta yhteiskunnassa, Rinne toteaa. 

– Olen ollut huolissani viime aikojen keskusteluiden suunnasta, jossa palkkatasa-arvotavoitetta on haluttu vastustaa väittämällä ongelmia olemattomiksi, tai jossa naisten työllisyyttä pidetään jotenkin vähemmän tärkeänä tavoitteena. Tämä näkyy niin nihkeänä suhtautumisena perhevapaiden nykyistä tasaisempaan jakoon tai kuntatyöntekijöiden, usein naisten, työn väheksymisenä. 

– SDP haluaa sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen voimakkaaseen rooliin tulevassa hallitusohjelmassa. Tämä tarkoittaa muun muassa perhevapaajärjestelmän uudistamista isien roolia korostavampaan suuntaan, tasa-arvoa tukeviin palkkaratkaisuihin kannustamista sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen helpottamista kehittämällä työntekijälähtöisiä joustoja. Myös alojen välistä segregaatiota tulee vähentää. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan vastaiselle työlle on taattava riittävät resurssit. 

– Toisaalta on tärkeää, että havaitsemme myös miehiin kohdistuvat tasa-arvo-ongelmat. Isien asema erotilanteissa, miesten huonompi terveydentila ja vakavammat elämänhallinnan ongelmat ovat keskeisiä kysymyksiä joita on tarkasteltava myös sukupuolikysymyksenä. 

Rinne puhui aiheesta Turussa pohjoismaisen mallin tulevaisuutta käsitelleessä seminaarissa. Seminaarissa puhui myös Ruotsin entinen pääministeri Ingvar Carlsson