Rinne: Työmarkkinadiplomaatit Laatunen ja Ihalainen työmarkkinaneuvotteluiden avuksi

Ajankohtaista 11:04

Antti Rinne

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne esittää työmarkkinadiplomaatteja avuksi löytämään ratkaisuja jumittuneeseen työmarkkinatilanteeseen.

Rinteen mielestä nyt Suomeen on aikaansaatava kokoava työmarkkinaratkaisu ja siihen liittyvä palkkaratkaisu. Rinteen mukaan tämä edellyttää hallitukselta pakkolakivalmistelun keskeyttämistä ja aidon neuvottelurauhan antamista työmarkkinaosapuolille.

Rinne kertoo joulunpyhinä pohdiskelleensa, miten työmarkkinasopua voisi edesauttaa. Hänen mukaansa työmarkkinaneuvotteluiden avuksi olisi syytä tuoda joitakin kokeneita työmarkkinadiplomaatteja. Rinne esittääkin, että Lauri Ihalainen ja Lasse Laatunenryhtyisivät auttamaan sekä maan hallitusta ja että työmarkkinaosapuolia työmarkkinaneuvotteluissa.

Rinne muistuttaa, että nyt ei Suomeen tarvita työmarkkinahäiriöitä. Kansalaiset sekä yritykset kaipaavat ennakoitavuutta ja vakaata tulevaisuuden näkymää. Rinne pitää tärkeänä, että suomalaisen yhteiskunnan ilmapiiriä kyettäisiin muuttamaan. Nyt hallituksen pakkolakiseikkailuiden ja leikkausten jälkeen meillä vallitsee eräänlainen pelon ilmapiiri. Rinteen mukaan erityisesti SDP:n haluaa esityksillään luoda kansalaisten keskuuteen toivoa ja uskoa tulevaisuuteen.

Hallitukselta puuttuu kaikki kasvun edellytykset

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen mukaan hallituksella on väärä talouspolitiikan linja. Hallitukselta puuttuu kaikki talouskasvuun tähtäävän politiikan edellytykset. Tämä on hyvin yksioikoinen linja. Julkista taloutta leikataan nyt rajulla tavalla, ja tämä romuttaa hyvinvointivaltion sekä julkiset palvelut. Hallituksen politiikan maksumiehinä ovat erityisesti eläkeläiset, työttömät, lapsiperheet. Erityisesti huolta aiheuttaa hallituksen leikkaukset lapsilta kouluista ja päivähoidosta.
Rinteen mukaan lapsiin kohdistuvat leikkaukset ovat erityisen epäoikeudenmukaisia ja vääriä toimenpiteitä.

– Lapsen oikeus yhdenvertaiseen lähtökohtaan koko elämänpolulle on ollut koko suomalaisen sivistyspolitiikan perusta. Tätä taustaa vasten ymmärrän hyvin, miksi monet kunnat eivät ole suostuneet laittamaan hallituksen päivähoitoleikkauksia toteen. Toivottavaa olisi, että hallitus arvioisi näitä asioita vielä uudestaan.

Antti Rinne nostaa esille myös nuorten ihmisten köyhyyden. Eläkeläisten ohella monet nuoret ja opiskelijat elävät nyt hyvin pienillä tuloilla. Niissä perheissä, joissa vanhemmat voivat tukea opiskelua taloudellisesti on tilanne ehkä himpun verran parempi, mutta pienituloisissa perheissä tilanne on hyvin erilainen. Meillä on uhka, että taloudelliset syyt ovat estämässä kansalaisten sivistyksellisen tasa-arvon ja peruskoulun jälkeisen koulutuksen.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne puhui SDP:n puoluehallituksen kokouksessa tänään Helsingissä. Puhetaltiointi löytyy kokonaisuudessaan 24 tunnin ajan Periscope-livevideopalvelusta tililtä Demarit.