Riskiluototuksen hana kiinni

Ajankohtaista 09:34

Olemme johdonmukaisesti vaatineet sijoittajia vastuuseen ja rahoitusmarkkinoiden pelisääntöihin muutoksia. Olemme peräänkuuluttaneet paluuta terveeseen markkinatalouteen. Olemme torjuneet valtiotaloudessa siirtymiseen yhteisvastuuseen. Tämä on ryhmämme kanta tänäänkin.

Nyt esillä olevaa Portugalin tukiasiaa on tarkasteltava osana sitä kokonaisuutta, jolla rahoituskriisejä jatkossa ehkäistään. Sosialidemokraattit ja Kokoomuksen pääsivät yhteisymmärrykseen rahoituskriisien hoidosta runsas viikko sitten. Tuo kokonaisuus käsittelee neljää asiaa:

– Portugali-pakettia ja sijoittajavastuun vahvistamista siinä

– Suomen yksipuolista ilmoitusta, että jatkossa olemme valmiita harkitsemaan väliaikaisesta kriisirahastosta muiden maiden avustamista vain takuita vastaan

– Pysyvän kriisirahaston hyväksymistä vain siinä tapauksessa, että kaksi kaksi ehtoa toteutuu: velkajärjestely tehdään mahdolliseksi ja EU-saatavat tulevat jatkossa etuoikeutetuiksi yksityisiin saataviin verrattuna. Näin sijoittajavastuu voi toteutua ankarimmassa muodossa ja suomalaisten veronmaksajien rahat ovat paremmin turvatut

– Rahoitusmarkkinoiden pelisääntöjen muutetaan oikeudenmukaisemmiksi

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuhe 24.5.2011 Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Portugalille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta

Ryhmäpuheen piti ryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Eero Heinäluoma