Rohkeutta Suomi!

Ajankohtaista 08:17

Presidenttiehdokas Paavo Lipposen kampanjan teemana on rohkeus ja kampanjaviesti on Rohkeutta Suomi. Kampanja nostaa esiin Paavo Lipposen sellaisena kuin hänen tukijansa hänet tuntevat, pehmeiden arvojen lujana johtajana.

”Suomea ei ole nostettu maailman huipulle pelkäämällä ja piiloutumalla, vaan katsomalla rohkeasti eteenpäin ja tarttumalla haasteisiin. Olemme tienhaarassa. Nyt on aika valita Suomen linja: jatkammeko aktiivista osallistumista ja yhteistyötä, puolustammeko tasa-arvoa ja heikompien oikeuksia vai vetäydymmekö Pohjan perälle ja käännymme henkisesti sisäänpäin? Haluan kulkea rohkeasti tulevaisuuteen avoimuuden tietä pitkin, yhdessä suomalaisten kanssa”, sanoo SDP:n presidenttiehdokas Paavo Lipponen.

Kampanjan vaaliteema kuvastaa paitsi Lipposen persoonaa ja uraa, myös hänen haluaan kannustaa suomalaisia puolustamaan isänmaan peruspilareita. Nykyaikana kansainvälinen yhteistyö, syrjintää vastaan nouseminen ja vastuunkanto lähimmäisestä vaativat rohkeutta, kun vastakkaiset ilmiöt ovat muodissa. Lipponen puolustaa suomalaisten kovalla työllä rakentamaa tasa-arvoista hyvinvointivaltiota lempeällä, mutta lujalla otteella.

”Paavo on koko uransa ajan valanut rohkeutta suomalaisiin. Katse on aina ollut vahvasti tulevaisuudessa ja hän on aina kantanut vastuuta yhteisestä hyvinvoinnistamme. Tuota kokemusta ja varmuutta Suomi tarvitsee etenkin vaikeina aikoina. Paavo on pehmeiden arvojen luja johtaja, tinkimätön tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden puolestapuhuja, jonka valinta presidentiksi luo tulevaisuudenuskoa myös vähemmistöihin ja huonompiosaisiin”, painottaa kampanjapäällikkö Esko Ranto.

Rohkeasti kansainvälinen, tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen

Kampanjan kolme pääteemaa kumpuavat Paavo Lipposen vahvasta osaamisesta ja teoista. Ensimmäinen teema Rohkeasti kansainvälinen kertoo siitä, että Suomi ei saa vetäytyä syrjään maailmalta, kun meillä on mahdollisuus rakentaa parempaa tulevaisuutta maallemme päätäntäelinten ytimissä. Presidentiltä vaaditaan vaikutusvaltaa, aktiivisuutta ja yhteistyökykyä toimia kansainvälisillä vesillä.

Toinen teema Rohkeasti tasa-arvoinen puhuu sen puolesta, että emme saa seurata sivusta vähemmistöjen ja heikompien syrjintää. Presidentin pitää puolustaa tasa-arvoisia oikeuksia selkeästi ja päättäväisesti.

Kolmas teema Rohkeasti oikeudenmukainen avaa Lipposen suurinta vahvuusaluetta, eli työtä oikeudenmukaisuuden puolesta. Ei ole enää itsestään selvää, että oikeus työhön, koulutukseen ja hyvinvointiin kuuluu kaikille. Presidentin tulee rohkaista päätöksentekijöitä luomaan erityisesti lapsille ja nuorille onnellinen tulevaisuus.

Kampanjajulisteen tyyli on pidetty Lipposen poliittisia linjauksia ja arvomaailmaa kunnioittaen selkeänä. Värimaailma on isänmaallisen sinivalkoinen.

Julisteen löydät PDF ja JPG versioina PDF -Rohkeutta Suomi! ja JPG -Rohkeutta Suomi!.