SDP balanserar statsekonomin

Ajankohtaista 12:00

Under den kommande valperioden kommer socialdemokraterna att balansera Finlands statsekonomi och stoppa statens skuldsättning.

 
Jutta Urpilainen redogjorde för SDP:s ekonomiska och skattepolitiska linje på SDP:s ordförandedagar 19.-20.2.
 
År 2015 tar Finlands stat inte mera lån på den skuldbörda vi redan har. Av den grop på åtta miljarder som högern skapat i statsbudgeten, fyller socialdemokraternas tillväxt- och investeringsprogram sex miljarder av underskottet. Det återstående underskottet på två miljarder lappar vi genom att höja beskattningen med 1,5 miljarder euro. Vi skärper beskattningen av egendom och kapital samt bekämpar den gråa ekonomin.
 
          Förutom att vi skärper beskattningen måste vi också göra inbesparingar. Vi står inför besparingar på 500 miljoner euro i statsbudgeten. Dessa pengar sparar vi från näringslivsstöden, upprustningsutgifter och dubbel förvaltning. Dessutom behöver vi ett rörelseutrymme inom statsbudgeten på cirka en miljard för att finansiera tillväxtsatsningar och trygga rättvisan i samhället.
 
Samma principer gäller för statsekonomin som för en vanlig familj. Varje euro av de åtta miljarder euro som lånas i år måste betalas tillbaka i något skede.
 
Finland behöver krafttag för arbete och rättvisa, sade Urpilainen. Hon riktade en känga mot samlingspartiets och centerns ledare:
Lyft huvudet från busken och sätt statsekonomin i skick. Det ska bli ett slut på löst prat och onödigt pysslande. 
 
 
Nej till höjd mervärdesskatt
 
Socialdemokraterna vill inte skärpa inkomst-, energi eller mervärdesskatten.
  Vanskötseln av statsekonomin har fortsatt i flera år och nu är det dags att betala notan, men den ska delas rättvist. Därför säger vi entydigt nej till samlingspartiets och centerns förslag att höja mervärdesskatten. Momsen är en plattskatt. Ju mindre inkomster en person har, desto hårdare slår den. Mervärdesskatten drabbar små företag inom servicebranschen. Dessutom höjer skatten inflationen. En höjning av mervärdesskatten är lätt att utföra, men den driver oss bara djupare ner i det träsk, som vi hamnat i under de senaste åren.
 
Det är ingen tacksam uppgift att höja skatterna och genomföra inbesparingar. Det gör vi för att samlingspartiet och centern har äventyrat Finlands statsekonomi med sina skattesänkningar. Våra skattehöjningar görs utgående från betalningsförmågan.
 
– I vårens val kan finländarna välja mellan två olika framtidsscenarier. Ska vi ha ett Finland som seglar utan riktning eller ett beslutsamt Finland. Girighetens Finland eller ett Finland som bryr sig.
Ett skuldsatt plattskatte-Finland eller arbetets och rättvisans Finland.
 
Vi vill ha ett starkt, beslutsamt och rättvist Finland, där var och en är en fullvärdig medborgare. Det är SDP:s alternativ, sade Urpilainen.
 
SDP:s ekonomiska och skattepolitiska program hittar du här.