SDP ei hyväksy puolustusmäärärahojen merkittävää nostoa

Ajankohtaista 03:28

Eduskunnan puolustusvaliokunta sai valmiiksi tänään lausunnon Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittisesta selonteosta eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle. SDP ei ollut valmis hyväksymään hallituksen ajamaa merkittävää menolisäystä puolustusmäärärahoihin.

– Taloudellinen tilanne ei tue epärealistisia menolisälupauksia, mitkä antavat puolustusvoimien kehittämiselle väärän signaalin.

Puolustusvaliokunnan SDP:n vastaava, kansanedustaja Reijo Laitinen korosti, että selonteon parlamentaarinen seurantaryhmä totesi jo viime kesäkuussa, että valtiontalouteen kohdistuu niin merkittäviä haasteita, ettei puolustusmenojen muiden hallinnonalojen menokehitystä suurempi nosto ole käytännössä mahdollista. Seurantaryhmän kannanoton jälkeen taloustilanne on olennaisesti heikentynyt ja julkisen talouden reunaehdot ovat koventuneet.

– Viime kesäkuussa näin rajusta taloudellisesta taantumasta, irtisanomisista, lomautuksista, kasvavasta työttömyydestä ja kuntien heikkenevästä tilanteesta ei ollut viitteitäkään. Seurantaryhmän yksimielisen kannanoton mukaan puolustusmenojen nykyinen taso kuitenkin tulisi turvata.

– Vanhasen hallitus irrottautui parlamentaarisen seurantaryhmän linjauksista ilman mitään uusia keskusteluja puolueiden kesken. Asiantuntijakuulemisissa ei ole tullut esille mitään uusia käännettä selittäviä näkökohtia.

Puolustusvaliokunnan enemmistö antaa mietinnössään tuen tällä hallituksen virheelliselle linjaukselle vaikkakin viittaa jo siihen mahdollisuuteen, ettei rahoituslupausta voitaisi välttämättä ensi vaalikaudella täyttää. On jo sinällään kestämätöntä luvata puolustusmenojen reaalista kahden prosentin nostoa tilanteessa, jossa hallituksen omasta piiristä puhutaan tarpeesta julkisten menojen leikkauksiin.

Laitisen mukaan hallituksen linjaus antaa myös puolustusvoimien kehittämiselle väärän signaalin ja on pitkänajan vastuulliselle kehittämiselle vahingollinen.

– Epärealistiset menonlisäyslupaukset saattavat johtaa ylimitoitettuihin hankintaohjelmiin, joista on hankala irrottautua, ja jotka pakottavat epätarkoituksenmukaisiin säästöihin puolustusvoimien muissa menoissa. Seuraukset voivat olla jokapäiväiselle työlle erittäin vahingollisia.

– Edessä oleva talousnäkymä huomioiden nyt tulisi toimia niin, että aiempi parlamentaarinen yhteisymmärrys puolustusmenojen nykytason säilyttämisestä voitaisiin turvata. Tämä tarkoittaisi lähivuosina selvästi pienempien varusteluohjelmien käynnistämistä kuin hallituksen linjaus sisältää. Samanlaista varusteluohjelmista tinkimistä tehdään parhaillaan maailmanlaajuisesti eikä se vaaranna Suomen puolustuksen uskottavuutta.