SDP esittää hallitukselle eläkeläisköyhyyteen pureutuvan ohjelman tekemistä

Ajankohtaista 14:05

SDP on tehnyt hallitukselle yhteistyöehdotuksen, jossa nopeasti käynnistettäisiin toimenpideohjelman laatiminen eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi. SDP haluaa, että koko eduskunta pääsee käsittelemään tätä ohjelmaa hallituksen valmistelun pohjalta. Esitys tehtiin osana eduskunnan eläkeindeksikansalaisaloitteen käsittelyä.

– Pientä työeläkettä saavien eläkeläisten taloudellinen tilanne on vaikea. Heidän toimeentuloonsa parantamiseksi tarvitaan nimenomaan monipuolisia toimenpiteitä niin verotuksessa kuin esimerkiksi lääkemaksuissa. Suuri osa tässä joukossa on yksineläviä ja etenkin iäkkäitä naisia, joiden ansiotaso on ollut matala ja työurakin katkonainen.

– On tärkeää, että osana kokonaisuutta selvitetään myös vaihtoehdot kansaneläkkeen tasokorotuksen tekemiseksi.  Myös palveluiden ja palvelumaksujen merkitys eläkeläisen arkisessa toimeentulossa on merkittävä. Niihin pitää kiinnittää eritysesti huomiota.

SDP:n edustajat sosiaali- ja terveysvaliokunnassa muistuttavat, että eläkeläisten pienituloisuus ja köyhyys ovat todellinen ongelma, jota ei pidä vähätellä. Siihen voidaan myös poliittisin päätöksin vaikuttaa. Siksi eläkeläisköyhyysohjelman käsittely eduskunnassa on erittäin tärkeää.