SDP esittää uutta parlamentaarista toimintamallia turvapaikka- ja kotouttamispolitiikkaan

Ajankohtaista 14:05

Antti Lindtman Vantaalla

SDP esittää parlamentaarista työryhmää pohtimaan Suomen turvapaikka- ja kotouttamispolitiikkaa. Työryhmän perustaminen on tarpeellista, sillä pakolais- ja kotouttamispoliittiset toimet ovat suuren pakolaismäärän vuoksi yli hallituskausien jatkuvia ja kyseessä on kansallisesti hyvin merkittävästä asiasta.

− Sillä miten turvapaikka- ja kotouttamispolitiikassa onnistutaan, on kauaskantoiset seuraukset. Me kaikki tiedämme jo nyt, että pelkästään rahassa puhutaan vuositasolla sadoista miljoonista. Siksi pakolais- ja maahanmuuttokysymyksistä olisi järkevää muodostaa yli vaalikauden jatkuva linjaus parlamentaarisesti valmisteltuna, toteaa SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

Lindtman toivoo, että pakolaispolitiikkaa ei käytettäisi päivän politiikan vääntövälineenä ja on hän omalta osaltaan valmis rakentavaan yhteistyöhön. Hänen mukaansa nyt tarvitaan kansallisesti kokoavia puheenvuoroja. − Suomea on kohdannut mittava pakolaistulva ja työ pakolaisten kotouttamiseksi on Suomessa alkutekijöissään. Tähän asti Suomi on selvinnyt ilman pahoja konflikteja pakolaisaallosta. Tarvitsemme nyt kansallista yhteisymmärrystä sen suunnitteluun, miten me tarjoamme pakolaisille mahdollisuuden oman elämän käynnistämiseen täällä Suomessa.

Lindtman esittää, että Pohjoismainen yhteistyö olisi etusijalla kansallisia toimia pohdittaessa.

− Pohjoismainen pakolaispolitiikan linja on ollut meillä pitkä jatkumo. Tätä yhteistyötä täytyy entisestään syventää. Siinähän ei ole mitään järkeä, että pohjoismaa toisensa jälkeen tekee politiikkaansa omia päätöksiä tai kiristyksiä. Pohjoismainen yhteistyö on ollut Pohjolan vahvuus Euroopassa monessa muussa asiassa ja tätä se voi olla myös jatkossa pakolaispolitiikassa.

SDP:n maahanmuuttopolitiikan asiantuntija, kansanedustaja Joona Räsänen sanoo, että parlamentaarisen työryhmän työ voisi käynnistyä sillä, että jokainen puolue toisi omat parhaat ajatukset työryhmän puitaviksi.

− Tältä pohjalta saisimme eräänlaisen tarjottimen, jolta sitten porukassa voitaisiin poimia parhaat ja vaikuttavimmat politiikan ajatukset Suomen kansalliseksi linjaksi.

Räsänen kertoo, että SDP on julkaissut oman kansanedustaja Krista Kiurun johdolla laaditun kotouttamispolitiikan toimenpideohjelman, jossa on yli 150 erilaista esitystä, miten pakolaiset saadaan tässä ja nyt mukaan suomalaiseen yhteiskuntaan.

− Olennaista on tehdä iso rakenteellinen uudistus kotoutukseen. Turvapaikanhakijoiden ei tule olla toimettomana vastaanottokeskuksessa, vaan velvoittava kotoutus, esikotoutus on aloitettava heti, mainitsee Räsänen SDP:n keskeisimmän ehdotuksen.

− Tarvitsemme heti maahan tulon alussa pakolaisille kielikoulutusta, kulttuurikoulutusta ja kansalaisvelvollisuuksien opastamista.  Tätä koulutusta voivat tarjota vapaaehtoiset tai vastaanottokeskuksen väki. Jatkossa sitten tarvitaan polku, jossa täsmäkoulutetaan pakolaisille ammatti eräänlaisen osaamiskeskusajattelun pohjalla, visioi Räsänen.