SDP käynnistää maakuntavaalivalmistelun

Ajankohtaista 11:10

Kädet - Kansalaispaneeli

SDP:n puoluehallitus käsitteli kokouksessaan 19.-20.4. 2017 kuntavaalianalyysia.

Puoluehallitus totesi, että SDP:n ehdokkaat, heidän tukiryhmänsä ja paikalliset aktiivitoimijat tekivät yhdessä kanssa kaikkialla valtaisan työn. Heistä jokainen ansaitsee suuren kiitoksen.

Käydyissä kuntavaaleissa vaalien lopputulos oli monella tavalla kahtiajakoinen. Toisaalta kannatuskehitys oli positiivinen hyvin monissa kunnissa ja SDP saavutti suurimman puolueen aseman suuressa määrässä kuntia. Toisaalta kannatus hiipui monissa kasvualueiden kunnissa ja yliopistokaupungeissa. Maakuntatasolla kannatus kasvoi yhdeksässä maakunnassa, mutta väheni yhtä monella alueella. SDP:n saama kokonaisäänimäärä kasvoi, mutta suhteellinen asema heikkeni 0,2 %. SDP tuli toiseksi suurimmaksi kuntapuolueeksi. Lukuisista paikallisista voitoista huolimatta puolueen kokonaiskannatus ja kakkossija eivät vastaa asetettuja tavoitteita.

Puoluekokouksen päätöksen mukaisesti puolueen puheenjohtajisto johtaa poliittisen ohjelman valmistelua suomalaisen hyvinvointiyhteiskuntamallin päivittämiseksi.

Puoluehallitus päätti, että kuntavaalituloksen pohjalta käynnistetään

1.   kasvukeskuksia ja yliopistokaupunkeja koskeva työ, jonka tavoitteena on luoda politiikan sisältöjä ja uusia toimintapoja, jotka vahvistavat SDP:n kannatuspohjaa näissä kaupungeissa. Projektin tehtävänä on tuottaa SDP:n visio, strategia ja toimenpideohjelma edellä kuvatun tavoitteen toteuttamiseksi.

Projekti käynnistyy välittömästi Sanna Marinin johdolla. Projektiryhmä muodostetaan puoluetoimiston ja piirien sekä edellä tarkoitettujen kaupunkien kunnallisjärjestöjen yhteisen valmistelun pohjalta. Toimenpideohjelma hyväksytään kesän aikana puoluehallituksen, piirien ja kunnallisjärjestöjen toimesta. Toteuttaminen käynnistyy asteittain välittömästi.

2.   mahdollisten maakuntavaalien ehdokasasettelun valmistelun niin, että maakuntavaaleihin asetetaan kaikissa maakunnissa täydet ja puolueen kannatuksen maksimoivat listat. Samalla käynnistetään kussakin maakunnassa maakuntavaalien poliittisten sisältötavoitteiden valmistelu ja maakuntien keskisuuria kaupunkeja tukeva työ, jonka tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa SDP:n kannatuspohjaa näillä alueilla. Valmistelusta vastaa puoluesihteeri yhteistyössä piirien ja kunnallisjärjestöjen kanssa. Tavoitteena on, että kaikissa piireissä/maakunnissa on täydet ehdokaslistat.

Lisäksi puoluehallitus päätti tuottaa puoluesihteerin johdolla ensi tilassa kirjallisen kuntavaalianalyysin tarvittavien tilastojen valmistuttua niin, että analyysi kattaa valtakunnallisen ja kuntakohtaisen poliittisen sisällön, kampanjan, viestinnän, markkinoinnin, ehdokasasettelun onnistumisen ja kuntakohtaisen tulevaisuusnäkymän suhteessa ehdokasasetteluun ja toteutuneeseen vaalitulokseen.

Puoluehallitus suosittelee kunnallisjärjestöille, että kunnallisiin luottamustehtäviin henkilöitä valittaessa luodaan edellytyksiä jatkuvuudelle ja autetaan entistä useampia valovoimaisia poliittisia päätöksentekijöitä nykyisten rinnalle.