SDP:n energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet

Ohjelmatyö 15:46

Syksyn lehtiä

Työn ja oikeudenmukaisuuden linja energia- ja ilmastopolitiikassa (2014)


Energia- ja ilmastopolitiikka on valtavien haasteiden edessä.

Ilmastonmuutosta on torjuttava samalla, kun nouseva energian hinta on osaltaan johtanut energiaköyhyyteen ja työpaikkojen menetyksiin useassa EU-maassa. Globaalit riskit ovat yhä suuremmat, mikäli sään ääri-ilmiöt ja ruuantuotannon häiriöt lisääntyvät erityisesti tiheästi asutetuissa kehittyvissä maissa.

SDP:n näkemys on, että yhtälö on ratkaistavissa. Puhtaaseen talouteen siirtyminen sisältää mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille ja fossiilisen tuontienergian korvaaminen päästöttömällä kotimaisella tuotannolla kohentaa vaihtotasettamme. On tärkeää, että energia- ja ilmastopolitiikkaa ei eroteta toisistaan, vaan käsitellään kokonaisuutena.

SDP näkee, että oikein mitoitettu EU-tason energia- ja ilmastopolitiikka on Suomelle tärkein poliittinen viitekehys, koska ilmastohaaste on globaali. Työn ja oikeudenmukaisuuden linja korostuu myös SDP:n energia- ja ilmastopolitiikassa. Työ tarkoittaa sitä, että voimme olla suunnannäyttäjiä energia- ja ilmastopolitiikassa, mutta toteutustavan on oltava sellainen, että se lisää työllisyyttä.

Oikeudenmukaisuus tarkoittaa sitä, että kansalaisia ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan energian saatavuuden ja hinnan perusteella. Energiaköyhyys on estettävä.

Kansainvälisesti oikeudenmukaisuus tarkoittaa sitä, että ilmastohaasteeseen on vastattava globaaleilla toimenpiteillä ja kaikki maat osallistuvat kantokykynsä mukaan.

Tutustu ilmasto- ja energiapoliittisiin tavoitteisiimme (Google Drive)