Ihalainen: Koulutusta ja työtä vailla oleville nuorille tukea ja tulevaisuususkoa: Polku tulevaisuuteen –ohjelma

Ajankohtaista 15:40

Lauri Ihalainen

Samalla, kun pidämme huolta, että vanhuksilla on arvokas ja turvattu vanhuus, on 100-vuotiaan itsenäisen Suomen katse kohdistettava nuorten tulevaisuuden uskon vahvistamiseen sekä hyvän elämän ja toimeentulon edellytysten rakentamiseen.

Ketään nuorta ei pidä jättää yksin ja kaikkia tarvitaan tulevaisuuden Suomea rakentamaan – kukin omilla voimavaroillaan.

Työelämässä ja yhteiskunnassa pitää olla tasa-arvoinen palkka naisilla ja miehillä, vammaisilla, osatyökykyisillä, mielenterveysongelmista toipuvilla ja maahanmuuttajilla – näillä uussuomalaisilla. Vanhemmilla työntekijöillä tulee olla mahdollisuus arvokkaasti ja omilla voimavaroillaan olla työelämässä mukana, eikä ulospotkimisen kohteena.

Hätkähdyttävää on, että arviolta n. 70 000 nuorta ja nuorta aikuista on hauraasti kiinni yhteiskunnassa: heillä ei ole koulutuksessa eikä työelämässä. Tutkitusti heidän toiveessaan on saada sellainen polku elämään, joka mahdollistaa koulutuksen ja työn, mutta tuo myös ystäviä yksinäisyyden sijasta. Myös nuoret tarvitsevat rinnalla kulkijoita ja tukijoita elämän ristiriitaisuuksien murroskohdissa ja elämän herkissä vaiheissa.

Näiden nuorten tueksi, jotka ovat eri syistä koulutuksen ja työelämän ulkopuolella, on pikaisesti laadittava konkreettinen ”Polku tulevaisuuteen –ohjelma” ja siihen yhteiskunnan – valtion ja kuntien rahoitus. Osana tätä ohjelmaa työmarkkinajärjestöt ja toimialaliitot voisivat laatia ennakkoluulottomia ratkaisuja nuorten työllistämisen ja harjoittelupaikojen turvaamiseksi.

Kolmas sektori ja eri säätiöt toisivat paljon lisäarvoa tässä työssä. Tämä olisi myös tulevaisuusinvestointi ja pitkässä juoksussa säästöjä tuova ohjelma. Ohjelma tulisi laatia niin, että viimeistään 2018 kevään kehysriihessä hallitus voi tehdä päätöksiä tavoitteista ja rahoituksesta.

Monen nuorten harrastukset saattavat katketa siihen, että perheellä ei ole varaa niiden rahoittamiseen. Yhteisöllisyyden kokeminen muuttuu yksinäisyydeksi. SDP:n kattava nuorisotakuuohjelma sisältää konkreettisia tavoitteita ja keinoja lapsuudesta – koulutuksen kautta työelämään.

Ihalainen nostaa näistä esiin kaksi: oppivelvollisuuden ja oikeuden ulottaminen maksuttomana koko toiselle asteelle ja yhteiskunta varmistaa, jotta  jokaisella nuorella on mahdollisuus vähintään yhteen ilmaiseen harrastukseen.

Haatainen on presidentinvaaleissa ääni nuorten asioille

Nuoret esittivät eduskunnassa juhlavuoden kunniaksi uuden tulevaisuuteen katsovan itsenäisyysjulistuksen. Nuoret korostivat julistuksessaan mm., että kuka tahansa voi olla suomalainen. Suomessa ihmisiä kohdellaan henkilöinä, ei jonkin sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen edustajana. Jokaisella on mahdollisuus toteuttaa unelmiaan ja rakentaa yhdessä tulevaisuutta. Kenenkään ei tarvitse pelätä tai olla yksinäinen.

Nuoret korostivat, että muuttuvassa maailmassa emme pärjää ilman ystäviä. Rauhallinen ja hyvinvoiva maailma on edellytys rauhalliselle ja hyvinvoivalle Suomelle. Meidän on autettava ihmisiä, joilla asiat ovat huonommin. Suomen pitää näyttää maailmalle mallia tasa-arvosta, demokratiasta ja onnellisuudesta. Kaikilla, myös tulevilla sukupolvilla on oikeus puhtaaseen ympäristöön. Hyvä tulevaisuusjulistus.

Näistä samoista asioista on puhunut myös presidenttiehdokkaamme Tuula Haatainen. Hän on presidentinvaalissa ääni nuorille. Tuulan vaalityön kivijalat – ihmisisyys, tasa-arvo, eriarvoisuuskehityksen vastustaminen ja toivon valon antaminen kaikille Suomessa ja maailmalla. Hänen käsityksensä turvallisuudesta on laaja-alaista – yksinäisyyden vähentämisestä, hyviin naapuruussuhteisiin aina tyttöjen aseman parantamiseen maailmalla.

Uskon, että sosialidemokraattisilla arvoilla on tässä ajassa suuri tarve, koskipa se työtä, työelämää ja hyvinvointiyhteiskunnan kehittämistä sekä globaaleista haasteista. Tuula edustaa näitä arvoja arvokkaasti, maltin säilyttäen ja katse tulevaisuudessa. Me voimme muuttaa yhdessä maailmaa oikeudenmukaisemmaksi ihmisille ja luonnolle.

Lauri Ihalainen puhui Tuula Haataisen vaalijuhlassa 16.12 klo 15.00 Kuopion musiikkikeskuksessa.