SDP:n juurevan kotoutumisen ohjelma

Ohjelmatyö 14:50

SDP esittää kotoutumisohjelmassaan rakenteellisia uudistuksia maahanmuuttajien kotouttamiseen.

SDP:n kotoutumisohjelman tarkoituksena on linjata ne keinot, joilla tehostetaan kotoutumista pitkällä aikavälillä. Kotoutumisen onnistuminen vaatii pitkäjänteistä yhteistyötä hallitusvastuuta laajemmalla parlamentaarisella pohjalla. Samalla on pidettävä huolta siitä, ettei kahden kerroksen väkeä pääse syntymään Suomeen hallitsemattoman maahanmuuton ja tehottoman kotouttamisen varjolla.

Sekä yhteiskunnan että yksilön kannalta kotouttamista ei pidä pitää vain oikeutena, vaan myös velvollisuutena. Maahanmuuton lisääntymisen kustannukset tulee hoitaa budjettiteknisesti niin, että ne eivät vaaranna ja ole vuosittaisen talousarvion laadinnan yhteydessä muilta yhteiskunnan vähäosaisilta pois.

SDP pitäisi kiinni maahanmuutossa noudatettavasta työvoiman saatavuusharkinnasta. Työmarkkinoilla sovittuja työmarkkinasopimuksia noudatetaan, eikä maahan muuttaneista – mukaan lukien turvapaikan saaneet – tehdä työehtojen kohtelun suhteen toisen luokan kansalaisia.

SDP esittää mm. seuraavia rakenteellisia uudistuksia kotouttamiseen:

  • Kotouttamiskoulutukseen osallistuminen tulee olla velvoittavaa, eikä siitä ilman asiallisia perusteita voida kieltäytyä.
  • Otetaan käyttöön esikotouttamisjakso nykyisen henkilöstön voimin. Tarkoituksena on aloittaa kotouttaminen jo vastaanottamiskeskuksissa.
  • Mahdollistetaan yksilöllisempien koulutuspolkujen räätälöinti kaikilla koulutusasteilla ja nivelvaiheissa yhdistämällä kotoutumiskoulutusta, valmistavaa ja valmentavaa koulutusta sekä tutkintoperusteista koulutusta täsmäkoulutukseksi.
  • Ohjataan kuntasijoittamista jo esikotouttamisvaiheessa riittävällä alkukartoituksella. Silloin mahdollisesti turvapaikan saava tulee sijoitetuksi alueelle, missä hänen osaamisensa ja koulutus- ja/tai työtarpeet kohtaavat asumisen vaatimusten kanssa.
  • Kehitetään erilaisia osallisuutta, yhteenkuuluvuutta ja demokratiaa vahvistavia yhteiskunnallisia toimia työhön radikalisoitumista vastaan.
  • Suomeen ei tule luoda hyvinvointipalveluiden suhteen kahden kerroksen väkeä, vaan kaikkia on kohdeltava yhdenvertaisesti.
  • Varmistetaan alaikäisten lasten palvelut, mm. perheryhmäkotien riittävä määrä ja turvalliset palvelut.

Tutustu ohjelmaan: Ongelmista ratkaisuihin – SDP:n juurevan kotoutumisen ohjelma