SDP:n kansanedustajat: Hallitus heikentää kuntataloutta ja ajaa kuntia yhtiöittämään sote-palvelunsa

Ajankohtaista 11:17

Sirpa Paatero

SDP:n hallintovaliokunnassa istuvat kansanedustajat Sirpa Paatero, Mika Kari ja Joona Räsänen ovat huolissaan hallituksen politiikan vaikutuksista kuntiin. Kuntien valtionosuuksista ulosmitataan etupainotteisesti kilpailukykysopimuksen vaikutuksia sekä mm. asiakasmaksujen korotuksia. Samalla maakuntauudistuksen toimeenpanon kuluja siirretään merkittäviltä osin kunnille. Kansanedustajat ilmaisivat huolensa hallintovaliokunnan lausuntoon julkisen talouden suunnitelmasta jättämässään eriävässä mielipiteessä.

– On huono ratkaisu tehdä etukäteen leikkauksia kuntien peruspalvelujen valtionosuuksiin merkittävää epävarmuutta sisältävien säästölaskelmien perusteella. Esimerkiksi sosiaali – ja terveydenhuollon asiakasmaksut ovat Suomessa eurooppalaisittain jo nyt hyvin korkeat. Näistä maksuista päättäminen on kunnallisen itsehallinnon asia eikä niihin tule liittää minkäänlaisia muita mahdollisia sanktioita, Sirpa Paatero huomauttaa. Kunnat ajetaan yhtiöittämään sosiaali- ja terveyspalvelunsa ennen maakuntalainsäädännön voimaantuloa.

– On kestämätön ajatus, että kunnat ajetaan yhtiöittämisiin, ennen kuin maakuntauudistuksen lopullisesta toteutumisesta on selvyyttä. Yhtiöittämistä ei myöhemmin ole mahdollista peruuttaa, jos palvelut on markkinaehtoistettu ja alistettu EU-kilpailuoikeuden piiriin, vaikka tilanne muuttuisi sote-uudistuksessa, Mika Kari toteaa.Valtion rahallinen panostus maakuntauudistukseen on vähäinen. Valtio varaa maakuntauudistukseen 58 M€ vuonna 2018. Vuonna 2019 panostus tipahtaa 2,2 M€:oon ja 1,2 M€:oon vuonna 2020. Samaan aikaan valinnanvapauden pilotointeihin osoitetaan peräti 100 M€.

– Ei ole oikein, että maakuntauudistuksen valmistelun ja toimeenpanon kustannuksia vyörytetään voimakkaasti kuntien maksettavaksi. Maakuntauudistuksen toimeenpanon resursointi on kautta linjan aivan liian alimitoitettua ja tämä uhkaa osaltaan uudistuksen onnistumista, Joona Räsänen huomauttaa.