SDP:n kansanedustajat: Niiralan ja Imatran rajanylityspaikkoja ei tule sulkea yöksi

Ajankohtaista 18:50

kuvituskuva lehdet

Kaakkois-Suomen sosialidemokraattiset kansanedustajat Sirpa Paatero, Anneli Kiljunen, Satu Taavitsainen ja Suna Kymäläinen esittävät hallitukselle, että itärajan rajavalvonnalle myönnetään riittävästi resursseja, jotta sujuvat mahdollisuudet rajanylityksiin toteutuvat myös tulevaisuudessa. Erityisen tärkeää on varmistaa, että Niiralan ja Imatran rajanylityspaikat ovat auki myös yöllä.

– Rajavartiolaitoksen tehtävänä on taata turvallisuus Suomen rajoilla. Yhtä tärkeä tehtävä on turvata sujuvat mahdollisuudet rajanylityksiin. Hyvin hoidettu ja toimiva Euroopan pisin ulkorajamme on ollut Kaakkois-, Itä- ja Pohjois-Suomen matkailuelinkeinon, kaupan ja teollisuuden keskeinen kilpailuetu, kansanedustajat toteavat.

Hallituksen Rajavartiolaitokselle esittämät määrärahaleikkaukset uhkaavat johtaa joidenkin rajanylityspaikkojen aukioloaikojen supistamiseen ja Imatran ja Niiralan rajanylityspaikkojen sulkemiseen yön ajaksi. Tämä hankaloittaa vienti- ja matkailuelinkeinojen toimintaa.

– Rajaliikenteen sulkeminen Niiralan ja Imatran rajanylityspaikalla yöksi toisi pitkälti yöaikaan liikkuvan raskaan liikenteen päiväliikenteen sekaan. Tällä on suoraan liikenneturvallisuutta heikentävä vaikutus.

Rajavartiolaitoksen raportin mukaan partiointi itärajalla tulee vähentymään vuodesta 2007 vuoteen 2018 yli 40 %. Lapin, Kainuun ja Pohjois-Karjalan rajavartiostoissa on muodostumassa haasteeksi kyky hallita rajatilanteen äkilliset muutokset pitkäkestoisessa tilanteessa. Henkilöstö on mitoitettu vain välttämättömimmän perusvalvonnan mukaan. Rajavartiolaitoksen voimavarojen merkitys kriisivalmiuden ylläpitämisessä itärajalla on ollut aina tärkeä.