SDP:n keskeiset vaalitavoitteet toteutuivat

Ajankohtaista 17:06

SDP:n keskeiset vaalitavoitteet toteutuivat Kataisen-Urpilaisen hallituksen ohjelmassa. SDP antoi viime elokuussa kansalaisille kolme sitoumusta osallistumisestaan seuraavaan hallitukseen. Sitoumukset liittyivät pääomatuloverotuksen kiristämiseen, työllisyysmäärärahojen nostoon ja nuorisotyöttömyyden nollatoleranssiin sekä eläkeiän alarajan pitämiseen ennallaan ja eläkeleikkausten torjumiseen. Nämä tavoitteet toteutuvat uuden hallituksen ohjelmassa.

Kataisen-Urpilaisen hallituksen ohjelma sisältää kolme keskeistä strategista pääpainopistealuetta: Eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentämisen, julkisen talouden vakauttamisen sekä työllisyyden edistämisen. Kaikki nämä painopistealueet vastaavat SDP:n vaalitavoitteita työn ja oikeudenmukaisuuden puolesta.

Hallitusohjelmassa verotusta muutetaan sosiaalisesti oikeudenmukaiseen suuntaan. SDP vastusti tiukasti vaaleissa tasaverokehityksen jatkamista. Nyt merkittävimmät tasaverot, kuten arvonlisävero ja kotitalouksien sähkövero pysyvät ennallaan. Pienituloisten verotukseen tehdään kevennyksiä perusvähennyksen ja työtulovähennyksen lisäämisen myötä. Pääomatuloveroa kiristetään ja siihen luodaan progressio.

SDP vaati ennen vaaleja sadan euron korotusta perusturvaan. Hallituksen ohjelma sisältää työttömyyspäivärahaan ja työmarkkinatukeen sadan euron korotuksen. Opintotuki sidotaan indeksiin.

SDP:n perhepolitiikan tavoitteissa yksi keskeinen tavoite oli työn ja perheen parempi yhteensovittaminen. Ohjelmassa vanhempien osa-aikatyön mahdollisuuksia lisätään. Perhevapaita kehitetään niin, että lasta on mahdollisuus hoitaa päivärahan turvin nykyistä pitempään. Isille korvamerkittyjä vapaita lisätään. Osapäiväisen ja osa-aikaisen hoidon maksu muutetaan määräytymään kunnan ja palvelun käyttäjän sopiman hoitoajan perusteella.

SDP:n tavoitteiden mukaisesti peruskoulun ryhmäkokoja pienennetään, koulujen eriytyminen estetään ja kaikille taataan opiskelupaikka peruskoulun jälkeen. Peruskoulun rahoituksessa huomioidaan niiden toimintaympäristön haasteet. Aikuiskoulutuksessa edistetään tasavertaista osallistumista koulutukseen ja siirtymistä kaikkien kansalaisten henkilökohtaisiin koulutustileihin. Vailla tutkintoa olevien aikuisten tutkintomaksut poistetaan.

Harmaan talouden torjunta kuului myös SDP:n kärkitavoitteisiin neuvotteluissa. Tavoitteet toteutuivat hyvin yksityiskohtaisten ja pitkälle menevien kirjausten muodossa. Sosialidemokraattien tavoitteiden mukaisesti nykymuotoinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma lopetetaan ja korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla.

Palveluiden osalta SDP:n vaatima vanhuspalvelulaki toteutetaan. Ohjelma sisältää myös mahdollisuuden merkittäviin lisäpanostuksiin hyvinvointivaltion perusrakenteiden vahvistamiseksi vaalikauden loppupuolella, mikäli talouskasvu ja talouden tasapainotus etenevät suotuisasti.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa SDP:n linja sai jatkoa. Kehitysyhteistyömäärärahojen myönteinen kehitys turvataan ja Nato-jäsenyyttä ei haeta.

SDP:lle tulee SDP:n tavoitteiden toteuttamisen kannalta olleelliset ministerisalkut. Valtiovarainministeri, ulkoministeri, peruspalveluministeri, opetusministeri, työministeri sekä asunto- ja viestintäministeri.