SDP:n liikennevaliokunnan edustajat: Laki liikenteen palveluista palautettava valmisteluun

Ajankohtaista 14:31

SDP:n liikennevaliokunnan jäsenet, kansanedustajat Katja Taimela, Suna Kymäläinen ja Satu Taavitsainen esittävät lain liikenteen palveluista hylkäämistä ja palauttamista takaisin valmisteluun. Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintöön jätetyn vastalauseen ovat allekirjoittaneet myös Perussuomalaisten, Vihreiden ja Vasemmistoliiton edustajat.

Laki liikenteen palveluista on kolmessa osassa toteutettava laaja paketti. Sen toinen osa on ollut liikenne- ja viestintävaliokunnan käsittelyssä. Kansanedustajat ovat kiinnittäneet huomiota lain vaikeaselkoisuuteen ja näin on tehnyt myös perustuslakivaliokunta.

-Lakiteksti on monin kohdin hyvin vaikeaselkoista. Perustuslakivaliokunnankin mukaan jopa asiantuntijoiden on vaikea hahmottaa sääntelyä. Tavalliselle kansalaiselle lain ymmärtäminen saattaa olla miltei mahdotonta! Suna Kymäläinen sanoo.

-Lait tehdään kansalaisia varten, joten ihmettelen, mitä järkeä on tehdä laki, joka aiheuttaa sekaannuksia ja on ihmisille vaivalloinen soveltaa ja tulkita. Myös kieliasultaan laki on paikoin tavalliselle kansalaiselle lähes käsittämätöntä. Savolaisesti sanottuna vastuu jää lukijalle ja näinhän ei voi lakien osalta olla, muistuttaa Satu Taavitsainen.

Allekirjoittaneet liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenet yhtyvät perustusvaliokunnan arvioon lakiehdotuksen epätarkkuudesta ja keskeneräisestä valmistelusta. He pitävät välttämättömänä, että laki hylätään ja vaativat ministeriä valmistelemaan lain liikenteen palveluista selkokielisenä kansalaisille ymmärrettävänä kokonaisuutena.

– Esityksen puutteita ei voida korjata valiokunnassa ongelmien laajuuden vuoksi. Siksi mielestämme esitys tulisi hyvän lainsäädäntötavan perusteella hylätä ja palauttaa valmisteluun, jossa tarvittavat muutokset voidaan tehdä, päättää Katja Taimela.