SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja Paatero esittää rahoitusratkaisua kuntien homekorjauksiin

Ajankohtaista 13:05

Sirpa Paatero

SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja Sirpa Paatero esittää uutta rahoitusmallia kuntien homekiinteistöjen remonttien tai uudisrakentamisen rahoittamiseksi. Paateron mukaan nyt olisi mahdollisuus valtion ja kuntien yhteisen tai useiden yhtiöiden perustamiseen, jolloin myös kuntarahoitus voi toimia rahoittajana kiinteistöjen osalta, kunhan päätösvalta pysyy kunnilla.

Paatero muistuttaa, että tällä hetkellä suurimpana ongelmana on investointien vähäisyys. Tilanne pahenee tulevaisuudessa, kun maakunta- ja sote-uudistus etenevät esitetyssä muodossa. Tällöin kuntien mahdollisuus saada lainaa on aivan toinen, kun verotuloista ja henkilöstöstä on jäljellä puolet nykyisestä sekä osa yhteisöverosta ja soteen liittyvät valtionosuudet siirretty maakunnille. Paateron mukaan nyt on kiire löytää uusia keinoja suurten infrainvestointien tekemiseen sekä kunnallisten kiinteistöjen rakentamiseen ja peruskorjaukseen, ennen kuin hallituksen sote-uudistus syö kunnilta kaikki loputkin investointiedellytykset

Paatero nostaa esille myös rakennusten energiatehokkuusdirektiivin. Hänen mukaansa EU:ta voisi nyt hyödyntää kerrankin ihmisten arkeen vahvasti vaikuttavalla tavalla.

– Sen direktiivin tavoite on tehdä eurooppalaisista rakennuksista energiatehokkaampia. Se on tärkeää sekä ilmaston että ihmisten asumisen ja elämisen kannalta. Remontit ja niiden rahoitus ovat tärkeä osa direktiiviä.

– ESIR taas on Euroopan strategisten investointien rahasto, josta voi hakea hyvin halpaa lainaa. Esimerkiksi Ranskassa remontteja on maksettu ESIR-rahalla. Suur-Pariisin alue loi yhdessä pankin kanssa alustan, jolla voidaan rahoittaa yksittäisten talojen tai rakennusten remontteja. Miksei näin tehtäisi myös Suomessa?

Paateron mukaan rahoituksen hakeminen ESIR- rahastosta voi olla yksittäiselle kunnalle hakeminen liian työlästä ja myönnettävät summat ovat yleensä isompia kuin yhden koulun remonttilasku. Siksi kuntien yhteisellä yhtiöllä tämä rahoitusmalli voisi olla toimiva ratkaisu.

Sirpa Paatero mukaan myös SITRAn taseesta voitasiin siirrettäisiin esimerkiksi 100 miljoonaa siemenrahaa Remontti Oy:n pääomittamiseksi home- ja muista sisäilmaongelmista kärsivien päiväkotien ja perusopetuksen tilojen korjauksiin. Tavoitteena olisi, että uudenlaisten kuntatilojen toimintakonseptien kokeilu ja rakentamminen yhteistoiminnassa SITRAn kanssa. Näin voitaisiin aikaansa arviolta miljardin korjausinvestointien saaminen liikkeelle.

– Meillä on siis keinoja siihen, että lapsemme ja nuoremme saavat toimia terveellisissä ja turvallisissa päiväkodeissa ja kouluissa. Meillä on keinoja, jolla saamme Suomessa taas investointeja liikkeelle. Investointeja, jotka ovat monin tavoin välttämättömiä elinvoimalle ja kasvulle sekä suomalaisten hyvinvoinnille. Nyt vain tarvittaisiin toimia ja tekoja Sipilän hallitukselta.

Näitä ideoita saa käyttää huhtikuun kehysriihessä vapaasti, Paatero vinkkaa hallitukselle.