SDP:n varapuheenjohtaja Feldt-Ranta: Kokoomuksen ja Keskustan poliittinen sote-sopimus voitti sekä järjen että faktat

Ajankohtaista 16:35

Maarit Feldt-Ranta

Tämä päivämäärä, 8.3.2018, kannattaa panna muistiin; hallitus toi eduskuntaan soteuudistuksen, joka ei asiantuntija-arvioiden mukaan toteuta uudistuksen alkuperäisiä tavoitteita.

Mitään olennaista ei ole muuttunut siitä versiosta, joka tammi-helmikuussa oli lainsäädännön arviointineuvoston syynissä ja sai arviointineuvostolta rankat arvostelut. Myös monet professorit ja asiantuntijat ovat kritisoineet hallituksen valitsemaa sote-mallia.

Hallituksen valitsema sote-malli ei toteuta uudistuksen  alkuperäisiä tavoitteita. Tavoitteena oli, että terveys- ja hyvinvointierot kaventuvat, palveluiden saatavuudessa yhdenvertaisuus toteutuu ja palveluintegraatio turvataan niin, että kustannusten hillintä on mahdollista kansalaisten yhdenvertaisuutta vaarantamatta. Nyt rikotaan hyviä, toimivia malleja, pakotetaan toiminta pitkälle markkinaehtoiseksi, lisätään eriarvoisuutta ja kasvatetaan kustannuksia ja ajaudutaan leikkauksiin tai asiakasmaksujen korotuksiin.

Hallituksen poliittinen sopimus edellyttää, että laaja markkinamalli on sidottu maakuntamalliin – tämä poliittinen sopimus voitti, kansanterveys ja terveyserojen kaventaminen hävisivät.