SDP:n ympäristöpalkinto Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseuralle

Ajankohtaista 12:29

SDP on tänään juhlistanut 40 vuotta sitten laadittua Sosialidemokraattisen puolueen luonnon ja ympäristönhoito-ohjelmaa. SDP laati vuonna 1969 puolueista ensimmäisenä laajan ympäristöohjelman.

– Tämän uraa uurtaneen ympäristöohjelman 40-vuotismerkkipäivän juhlistamiseksi SDP järjesti juhlaseminaarin ”Ympäristössä on työtä”. Ympäristön ja työllisyyden yhdistäminen on yksi politiikan suurimmista haasteista. Juhlaseminaarin yhteydessä haluamme antaa ympäristöpalkinnon huomionosoituksena ympäristön puolesta tehdystä työstä, kertoi SDP:n varapuheenjohtaja Pia Viitanen.

Ympäristöpalkinto luovutettiin Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseuralle SKES. Kriteerinä palkinnon saamiselle oli etenkin luonnon monimuotoisuus, jota on syytä pitää esillä suurten teemojen kuten ilmastonmuutoksen ja Itämeren ohella.

– Tämän seuran toiminta on loistava esimerkki kansalaisjärjestön aktiivisesta työstä luonnon monimuotoisuuden puolesta. Seura on vapaaehtoisvoimin esimerkiksi kunnostanut pienvesiä ja istuttanut kalakantoja. Näin on huolehdittu luonnon monimuotoisuudesta aivan konkreettisesti. Seura on myös edistänyt nuorten harrastustoimintaa ja luontosuhdetta, perusteli palkintoraadin puheenjohtaja, Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Susanna Huovinen puheessaan.

Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseura SKES ry. toimii vapaaehtoisvoimin ja on puoluepoliittisesti sitoutumaton järjestö. SKES on vuosien myötä tehnyt monipuolista neuvonta- ja käytännön kunnostustyötä kalakantojen elvyttämisessä. SKES on myös kannustanut erilaisia nuorisoryhmiä kalastusharrastuksen pariin.

SKES tunnetaan ehkäpä parhaiten ideoimastaan ja toteuttamastaan Kalamaraton –kisasta, joka järjestetään ensi vuonna jo kymmenennen kerran. Vuorokauden kestävässä kisassa jokainen saatu kalalaji antaa yhden kisapisteen. Kisa edellyttää paitsi kalastustaitoja sekä luonnon monimuotoisuuden ymmärtämistä ja tuntemista. Kalamaraton on edesauttanut aktiivipiireissä myös ”kalafongauksen” kehittymistä, jossa kalastajat pitävät itsellään vuosilistaa saamistaan kotoisista kalalajeista.

SKES ja erityisesti sen nuorisoporukka Taimentiimi ovat jo useiden vuosien ajan olleet itse suunnittelemassa ja toteuttamassa pienvirtavesien kunnostuksia eri puolilla Suomea. Tämä työ on toteutettu talkoovoimin sananmukaisesti käsityönä, kun isoja kivimääriä ja sorakärryllisiä on siirretty erityisesti uhanalaisten taimenkantojen elin- ja lisääntymisolojen kohentamiseksi.

Tutustu Sosialidemokraattisen puolueen luonnon- ja ympäristönhoito-ohjelmaan vuodelta 1969 (doc.)