SDP:n ympäristövaliokuntaryhmä: Bioenergian kestävyyteen kiinnitettävä huomiota

Ajankohtaista 18:10

Vihreat lehdet

– Hallituksen tänään julkaisema energia- ja ilmastopoliittinen selonteko nojaa vahvasti puupohjaiseen bioenergiaan. Metsät ovat Suomen vihreää kultaa, mutta ovatko ne ilmaston- ja talouden kannalta tai hyötysuhteeltaan parhaassa käytössä bioenergiana?

Puun käyttö vähentää ilmastopäästöjä parhaiten, kun se on nk. pitkässä kierrossa, esimerkiksi sitoutuneena pitkäikäisiin puurakennuksiin ja energiaksi hyödynnetään jäte ja muut puun sivuvirrat.  Massiivipuu on liian arvokas aine energiantuotantoon ja se tulee ohjata korkean lisäarvon tuotteisiin, SDP:n ympäristövaliokunnan vastaava kansanedustaja Riitta Myller.

– Uusiutuvan energian tukeminen sähköntuotannossa on olennainen osa pitkän aikavälin energia- ja ilmastotavoitteiden toteutumisen kannalta. Jotta siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan toteutuisi nopeasti, uusiutuva energia tarvitsee toistaiseksi tukia. Perussuomalaisten vaino tuulivoimaa kohtaan näkyy hallituksen linjauksissa, kun tuulivoimalta vaaditaan terveysselvityksiä. Suomessa tarvitaan tuulivoimaa jatkossakin ja energiapoliittisten päätösten on pohjattava tutkimukseen, ei mielikuviin. Toistaiseksi tuulivoiman, erityisesti nk. infra-äänen vaikutuksista terveyteen ei ole näyttöä, toteaa SDP:n kansanedustaja Katja Taimela.

– Säästetty energia on halvinta energiaa. Suomi on valitettavasti jäljessä energiatehokkuudessa ja nyt olisi tarpeen selvittää, miksi näin on. Erityisesti rakentamisen ja asumisen energiatehokkuudessa on parannettavaa. Kylmä sää ei voi olla yksi selitys, sillä Ruotsi on meitä edellä vertailuissa. Suomen vanha asuntokanta sekä laaja vapaa-ajanasumisen verkosto tuo paljon haasteita energiatehokkuuden parantamiselle, kansanedustaja Susanna Huovinen sanoo.