Terve sisäilma on jokaisen oikeus

Ohjelmatyö 15:51

Sisäilman huono laatu on arvioitu yhdeksi maamme suurimmista ympäristöterveysongelmista. Suomessa on kymmeniä tuhansia huonosta sisäilmasta oireilevia ja sairastuneita. Rakennusten sisäilmaongelmissa on kysymys merkittävästä yhteiskunnallisesta ongelmasta, jonka terveydelliset ja taloudelliset vaikutukset ovat mittavia ja pitkäaikaisia.

Terve sisäilma on jokaisen oikeus. Oppilailla, opiskelijoilla ja varhaiskasvatukseen osallistuvilla lapsilla on oikeus turvalliseen ja terveelliseen oppimisympäristöön. Vastaavasti työntekijöillä on oikeus terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen olosuhteista ei tule aiheutua terveyshaittaa.

Valtaosa sisäilmaongelmiin liittyvistä oireista ovat lieviä ja niistä voidaan päästä eroon, kun tilanteeseen puututaan nopeasti ja olosuhteet saadaan kuntoon. Osa ihmisistä saa kuitenkin laaja-alaisia ja vaikeita, toimintakykyä merkittävästi haittaavia oireita. Näiden ihmisten hoitoa, kuntoutusta ja muuta sosiaaliturvaa tulee parantaa.

Tutustu kansanedustaja Eeva-Johanna Elorannan kokoamaan tausta-aineistoon