Sosiaali- ja terveysvaliokunnan demariryhmä: Eutanasia-kansalaisaloite osoitti, että kuolevan ihmisen hoidossa on Suomessa puutteita

Ajankohtaista 12:46

Koivut

Sosiaali-  ja terveysvaliokunta sai tänään päätökseen eutanasia-kansalaisaloitteen käsittelyn ja yksimielinen mietintö siirtyy nyt eduskunnan käsittelyyn.

– Valiokunta perehtyi asiaan huolellisesti ja kattavasti. Olen tyytyväinen, että tästä asiasta saatiin valiokunnassa aikaan yksimielinen mietintö. Kävi selväksi, että tästä asiasta tarvitaan perusteellista eettistä ja lainsäädännöllistä selvitystyötä. Tämän pohjalta on sitten otettava kanta eutanasian tarpeellisuuteen Suomessa. Valiokunnan kuulemiset osoittavat sen, että Suomessa on varmistettava huolellisemmin kuolevan ihmisen oikeuksien toteutuminen, niin hyvän hoidon kuin itsemääräämisen suhteen, summaa Krista Kiuru.

– Kuoleman hetkellä liikaa ei voi korostaa sitä, että kuoleva ihminen kohdataan ja huomioidaan saattohoidossa yksilönä. Oikeus turvallisuuden tunteeseen ja siihen, että kipuja hoidetaan osaavasti, on turvattava jokaiselle elämän viimeisinä hetkinä. Jokainen kuolema on ainutkertainen ja kuolevan ihmisen hoito vaatii erityistä herkkyyttä ja taitoa, toteaa Anneli Kiljunen.

– Suomessa on selkeä tarve nykyistä parempaan pääsyyn saattohoitoon, sekä kuolevan potilaan hoitamisen osaamisen ja ymmärryksen parantamiseen. Mutta niidenkin toimien jälkeen voi olla lainsäädännöllinen tarve jonkinlaiselle eutanasialle, ja siksi on tärkeää, että mikäli lakia tarvitaan, se valmistellaan huolella, normaalin lainsäädäntötyön tavoin. Itse kansalaisaloitteessa ei odotettu, että valiokunta voisi tästä asiasta lain säätää, vaan sillä haluttiin saada tämä aihe käsittelyyn. Ihmisten omaa tahtoa elämän, hoidon, mutta myös kuoleman osalta, on tärkeää voida toteuttaa, kuvailee Kristiina Salonen.