Sosialidemokraatit vastustavat kuntouttavan työtoiminnan hyväksikäyttöä

Ajankohtaista 16:07

Sosialidemokraattien työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaryhmä ei kannata palkattoman työn lisäämistä yrityksissä. Ryhmä jätti pykälämuutosvastalauseen valiokunnan mietintöön hallituksen esityksestä laiksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta.

– SDP kannattaa kuntakokeilua, mutta vastustaa sitä, että kuntouttava työtoiminta ulotettaisiin karenssin uhalla yrityksissä tapahtuvaksi, sanoo valiokunnan puheenjohtaja Tarja Filatov(sd).

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu niille ihmisille, jotka eivät ole työkykyisiä eli henkilöille, jotka eivät ole kykeneviä tavanomaisiin työvoimapoliittisiin toimiin esimerkiksi palkkatuettuun työhön, työkokeiluun tai koulutukseen.

– Jo nykyisin kuntouttavaa työtoimintaa on käytetty lain tavoitteen vastaisesti. Hallitus on vähentänyt järjestöissä tapahtuvaa palkkatuettua työtä, jopa säätänyt 3000 hengen kiintiön yhdistysten palkkatuelle. Ikävä kyllä yhä useampi työkykyinen työtön ohjataan kuntouttavaan työtoimintaan, vaikka heillä ei ole kuntoutuksen tarvetta, vaan puute työstä. Syynä on palkkatukirahojen puute, muistuttaa Filatov.

– Kokeilun ideana on, että kokeilusta haetaan pohjaa tuleville päätöksille. Kokeilu mahdollistaa analyysin siitä, onko työllisyyspalvelujen paikka maakunnissa vai kunnissa. Ikävä kyllä hallitus on jo päättänyt siirtää palvelut maakuntiin, vaikka kunnat ovat edellisen vaalikauden kuntakokeilussa onnistuneet alentamaan pitkäaikaistyöttömyyttä, muistuttaa Merja Mäkisalo-Ropponen(sd).

– Lisäksi valiokuntakäsittelyn aikana useissa asiantuntijalausunnoissa pidettiin kokeiluaikaa tulosten havaitsemiseksi liian lyhyenä. Siksi esitämme kokeilua pidennettäväksi vuoden 2020 loppuun, jotta sen tuloksia voidaan arvioida ja tulosten perusteella tehdä päätökset. Hallituksen lyhyeksi jäävä näennäiskokeilu kuormittaisi vain kokeiluiden järjestäjiä, ilman tosiasiallisia havaintoja itse toiminnoista, perusteli Ilmari Nurminen (sd).